+100%-

Manjinska moderna kultura se još uvek ne prepoznaje kao (turistički) potencijal za samopromociju

 

 

Ovogodišnji dijalog komunikacione platforme koju nosi Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima se u ovoj godini okreće turizmu i jedan od panela biće posvećen rusinskoj kulturi u kontekstu turizma. Upravo na ovu temu smo popričali sa direktorom NIU „Ruske slovo“ Dr Borisom Vargom.

 

Na koji način manjinski i lokalni mediji doprinose razvoju turizma sada, a kako bi možda u budućnosti mogli to da rade na inovativniji način?  

 

„Mogu da doprinesu svesti o važnosti turizma i, kada je reč o etno, ruralnom ili verskom turizmu, da pozivaju na participaciju. Međutim, za razvoj pomenutih grana turizma ključni su elektronski i štampani mediji sa nacionalnom pokrivenošću, pa čak i internacionalni. Ponekad je dovoljna neka reportaža ili prilog da skrene pažnju na određenu turističku atrakciju.

 

Lokalni i manjinski mediji mogu da doprinesu tome da se unapredi određena grana turizma, da pokažu šta je standard kako bi određena sredina bila konkurentna i privlačna za turiste.“

 

Da li NIU „Ruske slovo“ sa svojim nedeljnikom, omladinskim i dečijim časopisom, i možda drugim izdanjima podstiče, ili prezentuje turističke potencijale Vojvodine, i kako konkretno?

 

„Ne postoji specijalni program ili projekat za tako nešto, ali samim tim što naša izdanja prate aktivnosti i pokreću određene teme vezane za turizam – promovišu turističke potencijale mesta i opština u kojima žive Rusini i Vojvodinu uopšte.

 

Nedeljnik “Ruske slovo” bio je medij odakle su pokrenute ideje za organizovanje manifestacije Dani paprike u Ruskom Krsturu, koja postaje glavna agroturistička manifestacija u tom mestu, na kojoj se promoviše i kulturu rusinske zajednice.

 

Etno i gastro turizam je popularni deo turističkog potencijala Vojvodine i mogao bi da privuče još više turista ako bi postojao koordinisani program koji bi pratili mediji, kao što su vinski put, sezonska gastronomija, regionalne turističke ture. “Ruske slovo” je otvoreno za takav vid saradnje jer se preko nje promoviše kultura raznih zajednica Vojvodine.“

 

Rusinska folklorna ornamentika / Foto: I. Orsag

 

Koje je mesto kulture zajednice Rusina u Vojvodini u sistemu turizma Vojvodine? Kakvi su potencijali, a kakvo realno stanje?

 

„Uvek je gastro turizam popularniji od turizma vezanog za kulturu, kada je reč o Rusinima. Ali to je i opšti trend. Krenimo od sebe, ako upoznajemo novu zajednicu među prvim stvarima koje nas interesuje je njihova kuhinja. Šta proizvode od alkoholnih pića? Rusini imaju svoju specifičnu i prepoznatljivu kuhinju. Zato promocija rusinske kuhinje i tradicije ima potencijal da postane deo i masovnijeg turizma. Delimično je to i predstavljnaje kulture te zajednice, ali u etničkom smislu.

 

Agrokultura takođe ima ogromni potencijal. Već sada se Ruski Krstur naziva “vojvođanskom prestonicom paprike” ili “drugom srpskom prestonicom paprike, uz Leskovac”. Dani paprike u Ruskom Krsturu svake godine sve više postaju pravi karneval paprika.

 

Kada je reč o rusinskoj kulturi kao turističkom potenciju, mislim da za to ne postoji veliko interesovanje, pa zato i ne postoji osmišljena turistička ponuda. Pre svega zato što festivali kulture rusinska zajednica organizuje više za svoje predstavnike, a ne da bi se promovisala među drugim kulturama. Rusinska zajednica u Vojvodini ima muzejsku zbirku u Ruskom Krsuru i lokalne etno zbirke u Đurđevu i Kucuri i one su prilično reprezentativnog karaktera.

 

Postoji odličan potencijal među letnjim omladinskim festivalima kao što je “Vodova fest” i drum”n”bass zajednice “Drop sensei”, koji su za kratko vreme bolje promovisali mesto u kojima žive Rusini, odnosno Ruski Krstur, nego svi festivali tradicionalne kulture poslednjih decenija. Na žalost, institucije rusinske kulture i zajednice uopšte ne prepoznaju u modernoj kulturi potencijal za samopromociju i ne osećaju popularnu kulturu kao svoju. Interkulturalnost i širenje turističkog potencijala je tu zatajilo. Mnogi su smatrali (i još uvek su u to ubeđeni) da popularna elektronska i rok kultura – ne pripadaju Rusinima. Ali to je infekcija balkanskim virusom kojim su mnogi zaraženi…

 

Kad smo već kod toga. Opasnost svih etno, gastro i agroturističkih manifestacija koje promovišu neku lokalnu ili nacionalnu zajednicu jeste njihovo pretvaranje u pučke zabave, pijanke i orgije nacional šovinizma, koje podilaze primitivnim strastima i pogoduju pojedinim političkim interesima. A toga još koliko ima po Vojvodini i Srbiji, o čemu redovno piše naš kolega iz časopisa Vreme Dragan Todorović.“

 

Turizam i partnerska-sponzorska saradnja manjinskih medija sa različitim turističkim subjektima, organizacijama, ustanovama mogla bi doneti benefite ne samo njima, turizmu i sl. , već i samim medijima u vidu unapređenja finansijske samoodrživosti, odnosno „prikupljanja“ finansijskih sredstava koja bi se mogla iskoristiti za tehničku modernizaciju, ljudske resurse i sl. Da li postoji u NIU „Ruske slovo“ ovakav medijski biznis pristup ili model, i da li ste o njemu uopšte razmišljali? 

 

„NIU “Ruske slovo” prati aktivnosti organizacija koje se bave promovisanjem turizma, a posebno rusinske kulture kroz turizam. Naša ustanova piše o aktuelnim poteškoćama sa uspostavljanjem legalnog turizma u mestima i opštinam u kojima žive Rusini, a takođe pokreće i debate vezane za pomenute kontroverze na temu turizma. Jedan od projekata koji je u dugoročnom planu NIU “Ruske slovo” je rusinski multimedijalni kuvar na srpskom i engleskom jeziku, sa video snimkom, raskošnim fotografijama i muzikom.“


Autorka naslovne fotografije: V. Vujačić

+100%-

Agenda Treće evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima


„Minority Media Goes Practical!“


 

Manjinski mediji kao resurs razvoja turizma

28-30. novembra 2019. godine

Privredna komora Vojvodine, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad

Organizatori: Heror Media Pont, Magyar szó, Storyteller, Ruske slovo, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija i Asocijacija medija u saradnji sa MIDAS-om

 

Podrška: Privredna komora Vojvodine i Fondacija Novi Sad EPK 2021

 

Dijalog komunikacione platforme koju nosi Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima se u ovoj godini okreće turizmu i naslanja se na pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja turizma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2018-2022. godine.

 

„Poljoprivredni potencijal i tradicija obilja su kroz XIX i XX vek ovo područje učinili vrlo poželjnim odredištem regionalnih migracija stanovništva, što je uticalo na dominantno multikulturan i socijalno inkluzivan duh područja.“ Na nama je da damo svoj doprinos da se taj trend nastavi. Otuda manjinske medije posmatramo kao resurs za razvoj turizma, jer je jako važno da se razvija svest lokalne zajednice o značaju očuvanja prirodne i kulturne baštine.

 

‘Regije su trenutno dominantna jedinica interesovanja globalnog turističkog tržišta tražnje.’

 

Iz ugla medijske struke, ove godine ćemo se baviti komplementarnim temama, a to su teme iz oblasti ekologije, video sadržaj, inovacije i cirkularna ekonomija.

 

Namera nam je da tokom ovogodišnjeg izdanja konferencije uputimo poruku kako domaćoj, tako i evropskoj široj javnosti da razume i prihvati medije na jezicima manjina kao razvojni resurs, jer mogu mnogo toga da pruže upravo sa svojim specifikumom.

 

AGENDA

ČETVRTAK, 28. novembar 2019.

 

11:30-12:00 Konferencija za štampu i registracija učesnika

 

12:00-12:30 Otvaranje događaja

 

12:30-13:15 Predavanje: „Umrežavanje regionalnih privrednih komora“, Branislav Mamić, Privredna komora Vojvodine, Novi Sad

 

13:15-13:30 Pauza za kafu

 

13:30-15:30 Radionica za urednike medija „Inovacije u medijima“

Gwyn Nissen, Der Nordschleswiger, Danska

Frank Jung, Schleswig-Holsteinische Zeitungverlag, Nemačka

Fasilitator: Szilvia Wolberger, Mađarska

 

15:30 ručak i networking

 

 

PETAK, 29. novembar 2019.

 

9:00-9:30 Registracija učesnika

 

9:30-9:45 Otvaranje drugog dana događaja

 

9:45-10:15 Uvodnik: „Multikulturne regije i turistički razvoj“

 

10:15- 11:30 I PANEL: VOJVODINA KAO TURISTIČKA REGIJA

 

Moderatorka: Dragica Samardžić, viši savetnik za turizam Privredne komore Vojvodine

Predrag Mandić, Srpske novine, Mađarska

Lazar Lazić, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

Nataša Pavlović, direktorka Turističke organizacije Vojvodine

Marta Varju, Magyar Szó, Novi Sad

Rade Delibašić, Fondacija Novi Sad EPK 2021

 

11:30-12:00 Pauza za kafu i networkig

 

12:00-13:30 II PANEL: EVROPSKI MANJINSKI I VEĆINSKI MEDIJI KAO RESURS RAZVOJA TURIZMA

Moderatorka: Nataša Heror, Heror Media Pont

Gwyn Nissen, Der Nordschleswiger, Danska

Frank Jung, Schleswig-Holsteinische Zeitungverlag, Nemačka

Igor Devetak, Primorski dnevnik, Italija (tbc)

Rajmund Klonowski, Kurier Wilenski, Litvanija

 

13:30-14:30 Pauza za ručak

 

14:30-16:00 III PANEL: MEDIJI I EKOLOGIJA

Moderatorka: Vladimira Dorčova-Valtnerova, Storyteller

Izabela Branković, izvršna direktorka Asocijacije medija

Velimir Cvejanov, urednik www.reciklaza.rs

Isabel Airas, savetnik za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije (tbc)

Zoran Trpovski, sekretar Udruženja industrija u Privrednoj komori Vojvodine

Marko Tucakov, dopisnik nedeljnika Hrvatska riječ (tbc)

 

16:15-17:15 IV PANEL: RUSINSKA KULTURA I TURIZAM

Moderatorka: Jasna Kovač, NIU „Ruske slovo“

Ljubica Njaradi, predsednica Turističkog udruženja Ruski Krstur

Jakim Vinai, Q media, Kula

Blažena Homa Cvetković, NIU „Ruske slovo“

18:00-19:00 Poseta redakciji Ruske slovo

 

Prijave su moguće putem FORMULARA.

 

Napomena: Radni jezik konferencije je srpski jezik, sa obezbeđenim simultanim prevodom na engleski jezik.

+100%-

Branislav Mamić: „Lokalni i manjinski mediji mogu odigrati ključnu ulogu u procesu intenzivnijeg razvoja turističke razmene u regionu.“

Treća evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održaće se 28. i 29. novembra u Novom Sadu. Jedan od ovogodišnjih partnera konferencije  čija glavna tema jesu manjinski i lokalni mediji u kontekstu razvoja turizma, je Privredna komora Vojvodine. Upravo zato smo razgovarali sa Branislavom Mamićem, sekretarom Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine.

 

Zašto je Privredna komora Vojvodine, koja je ove godine obeležila 100 godina postojanja, ponudila partnersku ruku Evropskoj konferenciji posvećenoj manjinskim i lokalnim medijima, a u kontekstu turizma i privrede?

 

B. M.: „Turizam je značajna privredna grana koja ima veliki potencijal, a u tekućim uslovima kada je problem nezaposlenosti posebno izražen, dodatno važna, jer obezbeđuje povećanje zaposlenosti u odnosu na ostale sektore privrede. Vojvodina je područje bogato vodom i plodnim zemljištem sa Novim Sadom kao središtem, koje s ponosom ističe svoju srednjovekovnu urbanu tradiciju i kulturu što je u velikoj meri uticalo na izbor grada Novog Sada za prestonicu Evropske kulture 2021. godine. Upoznavanje potencijalnih turista iz regiona  sa bogatom turističkom, kulturno istorijskom, gastro-vinskom ponudom Vojvodine bi trebalo da bude jedan od permanentnih tema kako lokalnih i manjinskih medija, tako i ukupne medijske scene uopšte.“

 

Na koji način manjinski i lokalni mediji doprinose razvoju turizma sada,  iz pogleda PKV, a kako bi možda u budućnosti mogli to da rade?

 

B. M.: „Angažovanje  lokalnih i manjinskih medija može značajno doprineti pozicioniranju Vojvodine i grada Novog Sada na turističkoj mapi regiona, Evrope i sveta, koju turistička privreda treba da iskoristi pripremom atraktivnih turističkih program. Unapređivanje saradnje i intezivnije širenje informacija i kontakata između ljudi različitog porekla sigurno može biti pokretačka snaga za razvijanje budućih zajedničkih projekata u svim aspektima privrednog, kulturnog života i naročitio u predstavljanju raznih turističkih proizvoda. Interkulturna različitost upravo može biti od pomoći u povećanju privlačnosti svih regiona, gde su prisutne manjinske zajednice kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste. Upravo su lokalni mediji izvanredan alat za takvu aktivnost.“

 

Na koji način turizam razvija PKV – šta je u agendi Komore, kada se radi o promovisanju prirodne i kulturne baštine Vojvodine?

 

B. M.: „Vojvodina bi posebno trebala biti posvećena valorizaciji vodnih tokova koji se nalaze na njenom području, ali i ubrzanom razvoju ruralnog turizma i ugostiteljstva zasnovanog na gastronomskoj baštini i autohtonim kulinarskim iskustvima brojnih etničkih grupa koji su naselili ovaj prostor. Prirodni termomineralni izvori kojima Vojvodina obiluje su veliki potencijal za razvoj zdravstvenog turizma, a dužina i plovnost rečnih vodenih tokova za razvoj nautičkog turizma. Veoma je bitno da je Vlada Republike Srbije usvojila  Strategiju razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025.godine, kako bi olakšali i obezbedili uslove za ulaganja od strane potencijalnih, domaćih i  stranih investitora. U skladu sa ovom strategijom, AP Vojvodina i pojedine jedinice lokalne samouprave su donele programe razvoja turizma na svom području što će sigurno obezbediti usove za  privlačenje  novih investicija.“

 

Kako bi trebala ili mogla da izgleda saradnja između PKV i manjinskim i lokalnim medijima u oblasti prezentacije vojvođanskog turizma, a i samih pomenutih institucija? Kako zamišljate idealno stanje, odnosno kako „vizionirate“ ovu saradnju?

 

B. M.: „Turizam specijalnih interesovanja nije razvijen u skladu sa potencijalima koji se mogu oceniti kao izuzetno povoljni u Vojvodini. Glavni motivi putovanja su aktivnosti u sklopu posebnih interesa pojedinaca, dok su sekundarni motivi povezani s ličnim izazovima, uživanjem u prirodi te praktikovanju zdravog načina života. Shodno tome, u budućim planovima neophodno je aktivnije razvijati proizvode specijalnih interesa (kulturne, biciklističke, vinske, gastronomske rute i dr.), čime će se obogatiti turistička ponuda Vojvodine.

 

Vojvodina je multietnička sredina (Srbi, Mađari, Crnogorci, Slovaci, Rusini, Hrvati, Jevreji, Romi i drugi) u kojoj su nacionalne zajednice ravnopravno zastupljene u političkom, javnom i kulturnom životu.

 

Različite kulture i običaju su uticali na oblikovanje turističkog proizvoda Vojvodine i njegovu atraktivnost. Upravo je ovo važna informacija gde lokalni i manjinski mediji mogu uzeti aktivnu ulogu i u oba smera promovisati turističke ponude raznih manjinskih grupa i distribuirati ih u više pravaca.“

 

Ova konferencija je evropskog ranga i otuda pitanja na koji način je PKV umrežena sa regionalnim privrednim komorama, i da li postoji saradnja – i kakva – u oblasti turizma?

 

B. M.: „PKV je veoma aktivna na polju razvijanja saradnje i umrežavanja poslovnih subjekata na širem regionalnom nivou. Dokaz za to su već potpisani mnogi sporazumi i memorandumi o saradnji sa regionalnim privrednim komorama iz Mađarske, Slovačke, Češke, Hrvatske,Slovenije, Bosne i Hercegovine, i šire. Uzimanjem učešća ne samo na sajmovima turizma u Beču, Budimpešti, Zagrebu, već i u raznim promotivnim manifestacijama sa etno, gastro i vinskom tematikom su dokaz naše opredeljenosti za što brži i intenzivniji razvoj turističke razmene u regionu. Lokalni i manjinski mediji mogu odigrati ključnu ulogu u tom procesu.“