+100%-

Manjinski i lokalni mediji jesu resursi razvoja turizma

 

Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima okupila je ove godine medijske radnike i novinare, ali i stručnjake iz oblasti turizma, privrede i zaštite životne sredine. Uz mnogobrojne zainteresovane posetioce, kako iz medijske industrije, turističkih organizacija i privrede, tako i učenike Srednje elektrotehničke škole iz Novog Sada, panelisti i organizatori su se usaglasili da manjinski i lokalni mediji u mnogim slučajevima jesu resursi razvoja turizma.

 

Dalibor Rožić

 

Drugi konferencijski dan je zvanično otvorio član Gradskog veća zadužen za kulturu Dalibor Rožić, koji je izrazio svoje zadovoljstvo što Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima istrajava i što je program svake godine ozbiljniji i sveobuhvatniji.

 

„Dobro je što je ovoga puta centralna tema turizam i uloga manjinskih medija u njegovom razvoju, jer se turizam sve više oslanja na kulturu, i sve su razgranatije veze između te dve oblasti,“ rekao je Rožić, podsećajući da je konferencija sastavni deo platforme „Druga Evropa“ projekta „Novi Sad 2021 – EPK“. „Gradska uprava za kulturu nastaviće da podržava ovu manifestaciju jer je ona potpuno u skladu sa koncepcijom multikulturalizma i decentralizacije, ali i zato jer organizatori svaki put prevaziđu domete prethodne konferencije“, naglasio je Rožić.

 

Igor Stamenković

 

Na današnjem programu su bila četiri panela, kojem je prethodilo uvodno predavanje Doc dr. Igora Stamenkovića sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodo-matematičkog fakulteta iz Novog Sada na temu multikulturnih regija i njihovog razvoja, podsećajući na to da do razvoja može doći samo ukoliko sve zainteresovane strane – od stejkholdera, privatnog sektora do medija  – rade zajedno.

 

O Vojvodini kao turističkoj regiji su diskutovali Predrag Mandić iz Srpskih nedeljnih novina iz Mađarske, Prof. dr. Lazar Lazić sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo iz Novog Sada, Nataša Pavlović, direktorka Turističke organizacije Vojvdoine, Marta Varju, glavna urednica Magyar Szo-a i Rade Delibašić iz Fondacije Novi Sad EPK 2021.

 

 

Učesnici panela koji je moderirala Dragica Samardžić, viši savetnik za turizam Privredne komore Vojvodine usaglasili su se da Vojvodina jeste turistička regija koja se iz godine u godinu razvija ubrzanim tempom i beleži porast broja turista (u 2018. godini čak za rekordnih 14%). Tokom panela, koji je naglasio i potrebu za modernijom organizacijom i menadžmentom, kao i marketingom u oblasti turizma i turstičkih organizacija, konstatovano je da u kontekstu ove oblasti treba govoriti i o negativnim pojavama, kao što je, na primer, stranačko postavljanje osoba na rukovodeća mesta i niske plate tursitičkih radnika.

 

 

Tokom drugog panela pod nazivom „Evropski manjinski i većinski mediji kao resurs razvoja turizma“ učesnici – urednici manjinskih i većinskih medija Gwyn Nissen iz Danske, Frank Jung iz Nemačke, András Chirimiciu iz Rumunije i Rajmund Klonowski iz Litvanije, uz video uključenje Martine Kreuzer iz Italije, doneo je sliku uloge medija u drugim evropskim državama.

 

Glavna poruka panela koji je moderirala Nataša Heror, direktorka Heror Media Pont-a, jeste da svaki medij treba da neguju svoj specifični pristup temama iz oblasti turizma bez obzira na to da li zajedno sa drugim subjektima radi na promociji turističkih destinacija, ili se kroz analitičko novinarstvo bavi temama koje proizilaze iz ove oblasti.

 

 

Upravo zato što u nekim slučajevima turizam i njegov razvoj negativno utiču na životnu sredinu, jedan od panela –„Mediji i ekologija“ – čija moderatorka je bila Vladimira Dorčova Valtnerova, odgovorna urednica portala „Storyteller“, bio je posvećen „ekološkom“ novinarstvu, odnosno zaštiti životne sredine.

 

 

Učesnici – Izabela Branković, izvršna direktorka Asocijacije medija Srbije, Velimir Cvejanov, urednik portala www.reciklaza.biz, Dragan Gmizić, novinar, Zoran Trpovski, sekretar Udruženja industrija u Privrednoj komori Vojvodine i Marko Tucakov, dopisnik Hrvatske riječi – konstatovali su da zapravo nema novijih podataka i istraživanja koja bi ukazala na to u kolikoj meri mediji izveštavaju o zaštiti životne sredine, sa subjektivnom ocenom da ta mera ipak nije dovoljna. Ujedno su se usaglasili da je izveštavanje o ovim temama često senzacionalitičko i kratkog daha, i upravo zbog toga treba pronaći načine i možda nove novinarske pristupe i narative u izveštavanju o ekološkim temama.

 

 

Ovogodišnja konferencija je naglasila da pored očuvanja kulturne baštine treba da očuvamo i prirodno nasleđe, kao i to da ekonomski progres se ne može odvojiti od kulturnog progresa. U tom kontekstu se odvijao i panel „Rusinska kultura i turizam“ koji je imao za cilj da predstavi turističke potencijale, ali i proizvode zajednice Rusina, pre svega iz Ruskog Krstura.

 

Učesnici panela – Ljubica Njaradi, predsednica Turističkog udruženja Ruski Krstur, Jakim Vinai, novinar Q media iz Kule i Blažena Homa Cvetković ispred NIU „Ruske slovo“ – predstavili su kulturno-gastronomski i verski turizam koji se tokom poslednjih godina razvija pre svega u Ruskom Krsturu. Oni su kao primer dobre prakse izdvojili kulturno-gastronomsko-zabavnu manifestaciju „Dani krsturske paprike“ i ujedno podsetili na odličan muzički festival Vodova Fest koji se nekoliko godina uspešno organizovao u ovom selu. Panel je moderirala Jasna Kovač iz NIU „Ruske slovo“

 

Fotografije: Csilla Dávid i Branko Vujkov

 

+100%-

Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medija kao izvor inspiracije za inovacije u medijima

 

Glavna tema ovogodišnje konferencijske platforme jeste manjinski mediji kao resurs razvoja turizma i upravo zato se ona održava u Privrednoj komori Vojvodine, zoni susreta privrednika i stvaranja BDP, naglasila je Nataša Heror iz Heror Media Pont-a, otvarajući Treću evropsku konferenciju posvećenu manjinskim i lokalnim medijma koja je danas počela u Novom Sadu.

 

Nataša Heror

Verujem da će dijalog koji ćemo voditi tokom konferencije kao ishod dati inspiraciju svim učesnicima da budu hrabri i inovativni u kreiranju svojih novih vrednosti u svom poslovanju, dodala je Heror.

 

Pozdravljajući mnogobrojne prisutne, Branislav Mamić, sekretar Sektora usluga Privredne komore Vojvodine, podsetio je da je upravo turizam jedna od najvažnijih tema pomenutog Sektora, zbog čega PKV podržava ovogodišnju Konferenciju.

 

Branislav Mamić

Turizam koji je danas u fokusu je jedna od najbrže rastućih privrednih grana, a Vojvodina sa svim svojim prirodnim i ljudskim potencijalima ima odličnu poziciju, koju još uvek nije u potpunosti iskoristila. Dva konferencijska dana će nam omogućiti da vidimo na koji način mogu manjinski, ali i mediji uopšte, da učestvuju u promociji turizma u Vojvodini, onosno našeg turističkog proizvoda”, rekao je Mamić.

 

Đula Ribar

Ispred Fondacije Novi Sad EPK 2021 prisutnima se obratio Đula Ribar koji je približio aktivnosti ove fondacije, naglašivši da realizacija projekta Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2021 i vrednosti koje promoviše kroz svoje projekte direktno doprinose procesu evropske integracije Srbije.

 

Fondacija 2021 već treću godinu podržava Evropsku konferenciju posvećenu manjinskim i lokalnim medijima, razumevajući značaj ove medijske niše koja upravo doprinosi komunikaciji sa manjinskim zajednicama na njihovom maternjem jeziku. Kao sastavni deo programskog luka Druga Evropa ovaj događaj upotpunjuje promišljanje manjinskih medija kao važnog fenomena koji sa svojim kapacitetima treba da bude prepoznat kao resurs razvoja turizma kako grada Novog Sada, tako i Vojvodine”, izjavio je Ribar.

 

Izabela Branković

Izabela Branković, izvršna direktorka Asocijacije medija Srbije, koja je već godina jedan od organizatora Konferencije, na otvaranju događaja je rekla da su ovu konferenciju podržale sve članice Asocijacije, između ostalog upravo i manjinske redakcije Magyar Szo, Ruske slovo i Hlas ludu, koje dolaze iz Novog Sada.

 

Asocijacija medija je na Konfereciji predstavila projekat “Inovacije u medijima” koji je počeo sredinom ove godine. “Cilj projekta je da pomognemo medijima da prođu kompletnu transformaciju koja će doprineti formiranju biznis modela koji će biti održiv”, rekla je Branković, podsećajući da je prvi okrugli sto održan pre dve nedelje u Nišu.

 

Gwyn Nissen iz MIDAS-a je izrazio zadovoljstvo što je ova organizacija deo konferencijske platforme, posebno zbog toga što živimo u vreme u kojem se i u medijima stvari vrlo brzo menjaju.

 

Na primer, danski mediji se usuđuju da gledaju samo dve godine unapred u kontekstu razvoja svojih medija, zato što mi realno ne znamo šta će se destiti u narednim godinama”, rekao je Nissen i dodao:

 

Sam MIDAS je u transformaciji, jer je osnovani kao organizacija manjinskih dnevnih listova, ali smo shvatili da moramo dopreti i do manjinskih online medija. tako da od prošle godine u članstvu imamo i online medije zato što možemo učiti od njih. Možemo kombinovati njihova i naša znanja i iskustva za planiranje budućnosti naših medija.”

 

Panel iznenađenja: Milan Mumin i Slavko Matić u razgovoru sa Branislavom Mamićem

 

Posle zvaničnog otvaranja usledio je panel iznenađenja na kojem je moderator Branislav Mamić ugostio Milana Mumina, frontmena benda “Love hunters” i dobitnika Oktobarske nagrade grada Novog Sada 2019. godine i Slavka Matića, frontmena benda “Zbogom Brus Li”. Obojica panelista su se usaglasili da upravo umetnici jesu pravi ambasadori Novog Sada, na šta treba češće podsećati i stoga i više podržati umetničku scenu ovog grada, diskutujući o ovogodišnjoj Oktobarskoj nagradi Grada Novog Sada i Novom Sadu kao Evropskoj prestonici kulture 2021. godine. Ova sesija svakako predstavlja inovativni pristup konferencijskoj organizaciji, koja je na neki način i medijima poručila da budu hrabriji i da se ne plaše eksperimentisanja.

 

 

Učesnici okruglog stola “Inovacije u medijima” koji je deo projekta Asocijacije medija Srbije, Gwyn Nissen (Danska), Frank Jung (Nemačka) i Szilvia Wolberger (Mađarska) su dali veliki doprinos u promišljanju na koji način mogu i ovdašnji mediji uvesti inovacije u svoje novinarske, medijske, pa čak i poslovne pristupe i prakse. Publika je bila motivisana za diskusiju, podstaknuta primerima dobre prakse iz dva medija – nemačkog manjinskog Der Nordschleswiger iz Danske i sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co KG iz Nemačke, koji sa još dva medija već nekoliko godina imaju formalno uspostavljenu saradnju kroz koju razmenjuju sadržaje, ali u nekim slučajevimo zajedno rade na nekim novinarskim pričama.

 

To ne znači da tokom saradnje ovi mediji pišu na isti način. Naprotiv, svi zadržavaju svoj novinarski DNK i mogućnost da izveštavaju iz svog ugla posmatranja”, rekla je Szilvia Wolberger, koja je bila fasilitatorka ovog okruglog stola.

 

 

Tokom okruglog stola diskusiji su se priključili predstavnici medija, a posebno su se istakli učenici Srednje elektrotehničke škole iz Novog Sada, koji su od prošle godine redovni učesnici Evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medija.

 

Sutra je na programu rad i dijalog u okviru četiri panela: Vojvodina kao turistička regija, Evropski manjinski i većinski mediji kao resurs ravoja turizma, Mediji i ekologija i Rusinska kultura i turizam. Celu agendu možete pročitati ovde.

 

Okrugli sto „Inovacije u medijima“

 

Organizatori konferencije su Heror Media Pont, Magyar szó, Storyteller, Ruske slovo, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija i Asocijacija medija u saradnji sa MIDAS-om.

 

Pokrovitelji Treće evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima su Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne zajednice, Uprava za kulturu grada Novog Sada i Fondacija Novi Sad EPK 2021.

 

Podrška Konferencije je Privredna komora Vojvodine i Fondacija Novi Sad EPK 2021, a prijatelj kompanija Coca Cola.

 


Izvor: Heror Media Pont

Foto: Branko Vujkov, Csilla David

+100%-

Ladeja Godina Košir: „Narodni običaji na savremeni način mogu postati super atraktivna turistička ponuda.“

Mediji igraju važnu ulogu u povezivanju folklora i tradicije u savremenom životu s lokalnim turizmom, podseća Ladeja Godina Košir, predsedavajuća Evropskom platformom zainteresovanih strana u kružnoj ekonomiji (ECESP) i osnivačica i izvršna direktorka Circular Change iz Slovenije, u susret Trećoj evropskoj konferenciji posvećenoj manjinskim i lokalnim medijima u Novom Sadu, koja počinje već danas.

Ladeja je međunarodno poznata stručnjakinja za kružnu ekonomiju, govornica i ko-kreatorka međunarodnih CE događaja. Bila je finalistkinja The Circular Leadership Award 2018 (Davos VEF), prepoznata kao regionalna pokretačica tranzicije u kružnoj ekonomiji“. Koautorka je prve Mape puta ka kružnoj ekonomiji u Sloveniji i kreatorka i vođa tima godišnje međunarodne konferencije Circular Change. Ujedno je gostujuća profesorka na Univerzitetu Doshisha u Kjotu i jedna od vođa istraživačke grupe Sistemi cirkularne ekonomije pri Bertalanfi, centru za proučavanje sistemskih nauka (BCSSS) u Beču.

Kako manjinski (i lokalni) mediji mogu doprineti razvoju turizma i povezati regije u kojima su nastanjeni sa matičnim zemljama ili sa zemljama u kojima postoje veće ili manje zajednice pripadnika iste manjine?

L. G. K.: „Turizam igra važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica, gradova, regija. Budući da se ova industrija zasniva na uslugama kojima upravljaju ljudi, pruža sjajnu priliku za povezivanje onih koji imaju iste korene, govore istim jezikom i prihvataju slične vrednosti, bez obzira gde žive. Mi kao ljudska bića imamo snažnu potrebu da negde pripadamo, da se osećamo kao deo zajednice, da imamo društvenu mrežu sa kojom se možemo identifikovati. Poseta mestima u našoj matičnoj zemlji, gde se govori naš jezik i gde se deli duh naše domovine, uvek je ispunjavajuće iskustvo.

Danas mediji – ako se razumeju u širem kontekstu, ne samo kao „tradicionalni“ mediji – mogu značajno doprineti osećaju povezanosti. Društveni mediji u kombinaciji sa lokalnim i manjinskim medijima omogućavaju razmenu informacija, znanja, priča, slika, utisaka koji okupljaju ljude i povećavaju interesovanje za određene teme. Turizam je odličan „alat“ koji se može koristiti za dugoročno sistemsku izgradnju odnosa između manjina koje žive u različitim delovima sveta.“

Ekologija treba da ide zajedno sa turizmom, ali … Kako evropski manjiski mediji doprinose razvoju ekološke svesti, da li treba da prate ili analiziraju (lokalne) ekološke katastrofe i u tom kontekstu traže nove novinarske pristupe ovoj temi koji će pomoći zajednici da bolje razume odnose ljudi i prirode / ekologije i uticaja na čoveka i razvoj kanala i medija komunikacije sa prirodnim okruženjem?

L. G. K.: „Nažalost, ekologija nije uvek ugrađena u turizam. Naprotiv – možemo naći mnoge slučajeve čak i u našem regionu, gde je turizam doprineo degradaciji prirode i životnog okruženja, čak i smanjio kvalitet života lokalnih građana. Mediji bi trebali biti „pas čuvar“ koji kritički posmatra, istražuje, informiše i izveštava. Na lokalnom nivou lokalni mediji mogu igrati važnu ulogu jer novinari su tu da predstavljaju lokalnu zajednicu, imaju bolji pristup lokalnim resursima informacija i (obično) bolje razumevanje lokalnog konteksta od predstavnika nacionalnih ili međunarodnih medija. Profesionalizam u kombinaciji sa interesovanjem za pozitivan doprinos razvoju lokalne zajednice najbolja je moguća formula za stvaranje značajnih i uticajnih medijskih poruka. Imajući u vidu da smo danas svakodnevno preopterećeni svim vrstama informacija, posebno putem društvenih medija, od velike je važnosti kako su poruke dizajnirane, kakva se vrsta narativa koristi i koliko su relevantne za našu ciljnu publiku. Samo propovedanje o potrebi promene za očuvanje prirode i naše planete definitivno nije dovoljno. Ljudi se moraju identifikovati sa porukom, razumeti „šta je to za mene“ i uzbuđeni su da doprinesu nečemu što za njih ima značenje.

Na primer, kada je Fondacija Ellen MacArthur podelila poruku „U okeanu bi do 2050. moglo biti više plastike nego ribe“, mi smo se probudili. Ova poruka je jasna i obraća se svakom od nas. Volimo more. Volimo ribu. I ne želimo da budemo deo problema – želimo da budemo deo rešenja. Od tada su organizovane mnoge aktivnosti koje se bave pitanjem plastike, plastičnog otpada za jednokratnu upotrebu, morskim otpadom … Na lokalnom nivou lokalni mediji mogu voditi jednostavne, ali efikasne kampanje – podstičući ljude da piju vodu iz slavine umesto flaširane vode, na primer, i time smanjujući upotrebu plastičnih flaša. Mali korak, ali pozitivan.“

Tamo gde je turizam, uvek je i kultura. Da li su manjinske zajednice u Evropi takođe prepoznate kao zajednice koje donose modernu kulturu i umetnost, ili se podvlače stereotipi da manjinske zajednice „donose“ folklor i narodne običaje i tradicije? Kakva je uloga manjinskih medija u razbijanju predrasuda i da li manjinski mediji tu ulogu igraju?

L. G. K.: „Šta nije u redu sa folklorom i tradicijom? U potrazi za svojim korenima i identitetom, ponosićemo se na svoju kulturnu baštinu. Pogledajmo nordijske zemlje. Na primer, nedavnu pojavu „hygge“-a. O čemu se radi? Reč je o tradicionalnom načinu na koji Danci u zimskim danima provode vreme zajedno! Radi se o izgradnji osećaja za zajednicu, za pripadnost, brigu i ljubav. Nije li to nešto sjajno? Pozivamo prijatelje u naš dom, palimo sveće, pijemo čaj i uživamo u zajednički provedenom vremenu. U našem regionu se često stidimo svojih tradicionalnih navika, ali u njima ima neke magije. Samo moramo pronaći vezu između našeg savremenog životnog stila i suštine tih tradicionalnih navika – vrednosti se nisu promenile i one su najbolji mogući „lepak“ između sadašnjosti i prošlosti. Jednom kada pronađemo način za oživljavanje narodnih običaja na savremen način, ovo može postati super atraktivna turistička ponuda, zasnovana na lokalnoj kulturi, vrlo jedinstvena i nadahnjujuća. Lokalni i manjinski mediji su tu da pomognu da se to ostvari!“

+100%-

Treća evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima i zvanično najavljena

 

Treća evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održava se 28-29. novembra 2019. godine u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu, najavljeno je danas u Kulturnoj stanici „Svilara“ u Novom Sadu.

 

 

Nataša Heror

,,Dijalog komunikacione platforme koju nosi Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijiam se u ovoj godini okreće turizmu. Namera nam je da tokom ovogodišnjeg izdanja konferencije uputimo poruku kako domaćoj, tako i evropskoj široj javnosti da razume i prihvati medije na jezicima manjina kao razvojni resurs, jer mogu mnogo toga da pruže upravo sa svojim specifikumom“, izjavila je Nataša Heror iz Heror Media Ponta.

 

Branislav Mamić

Branislav Mamić, sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine je poručio da je ,,Privredna komora Vojvodine veoma aktivna na polju razvijanja saradnje i umrežavanja poslovnih subjekata na širem regionalnom nivou i da uzimanje učešća ne samo na sajmovima turizma u Beču, Budimpešti i Zagrebu, nego i na raznim promotivnim manifestacijama sa etno, gastro i vinskom tematikom, dokaz je opredeljenosti za što bržim i intenzivnijim razvojem turističke razmene u regionu. Manjinski i lokalni mediji mogu odigrati ključnu ulogu u tom procesu.“

 

Rozalija Ekres

,,Ovogodišnji koncept Treće evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima je prilika da manjinski mediji kako iz Srbije, tako i iz cele Evrope budu prepoznati kao partneri koji mogu doprineti razvoju turizma. U tom smislu, Magyar Szó kao snažan medijski brend koji traje već 75 godina se preporučuje kao stabilan partner za kvalitetne projekate i kampanje sa ciljem da se specifičnost grada Novog Sada i vojvođanske regije plasira na najbolji način”, poručila je Rozalija Ekres, direktorica Magyar Szó-a.

 

Ona je dodala da je ova medijska kuća već osmu godinu jedan od organizatora konferencije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj manjinskih medija i time podržava početnu ideju ove komunikacione platforme, a to je da se njome obezbeđuje vidljivost i prisutnost manjinskih medija u javnom dijalogu.

 

Đula Ribar

Đula Ribar, zamenik rukovodioca sektora podrške programa Fondacije Novi Sad 2021 EPK, izjavio je da Fondacija ,,Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture” već treću godinu podržava Evropsku konferenciju posvećenu manjinskim i lokalnim medijima, razumevajući značaj ove medijske niše koja upravo doprinosi komunikacijom sa manjinskim zajednicama na njihovom maternjem jeziku.

 

„Kao sastavni deo programskog luka ,,Druga Evropa”, ovaj događaj upotpunjuje promišljanje manjinskih medija kao važnog fenomena koji sa svojim kapacitetima treba da bude prepoznat kao resurs razvoja turizma kako grada Novog Sada, tako i pokrajine Vojvodine. U vrednosnom smislu, a u kontekstu Evropske prestonice kulture i evropskih vrednosti, ova platforma promoviše principe demokratije, ravnopravnosti, tolerancije i poštovanja ljudskih i manjinskih prava. U kulturološkom smislu, ova platforma predstavlja kreativni izazov dominantnim umetničkim praksama i kulturi i doprinosi unapređenju raznovrsnosti ponude kulturnih programa grada” dodao je Ribar.

 

Organizatori su danas najavili da nakon otvaranja događaja, na programu je Predavanje iznenađenja i kao poseban kuriozitet prvog dana ovogodišnje konferencije, održavanje okruglog stola ,,Inovacije u medijima” koji organizuje Asocijacija medija uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Na okruglom stolu temu inovacije će učesnici promišljati zajedno sa sjajnim predavačima: Gwyn Nissen, glavni i odgovorni urednik Der Nordschleswiger, dnevnog lista na nemačkom jeziku iz Danske i Frank Jung, novinar sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, regionalnog dnevnog lista iz Nemačke.

 

Drugi dan konferencije je rezervisan za plenarni rad u četiri panela. Uvodničar je Doc dr. Igor Stamenković sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

 

Prvi panel se bavi Vojvodinom kao turističkom regijom. Iz ugla medijske struke, ove godine se Konferencija bavi komplementarnim temama, a to su teme iz oblasti ekologije, video sadržaj, inovacije i cirkularna ekonomija.

 

Jedan ceo panel je posvećen rusinskoj kulturu i turizmu, dok predstavnici evropskih manjinskih i regionalnih medija dolaze iz Rumunije, Mađarske, Nemačke, Danske, Italije i Litvanije.

 

Već tradicionalan završetak događaja čini i zvanična poseta učesnika Konferencije, ovoga puta redakciji ,,Ruske slovo”, nedeljnika na rusinskom jeziku..

 

Informacije i prijavni formular nalaze se na sajtu https://mediapont.org/

Ulaz oba dana konferencije je slobodan, uz obaveznu prijavu.

 

Pokrovitelji: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne zajednice, Uprava za kulturu grada Novog Sada i Fondacija Novi Sad EPK 2021

 

Organizatori: Heror Media Pont, Magyar szó, Storyteller, Ruske slovo, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija i Asocijacija medija u saradnji sa MIDAS-om

 

Podrška: Privredna komora Vojvodine

 

Prijatelj: kompanija Coca Cola 


Foto: Andraš Otoš

+100%-

Okrugli sto “Inovacije u medijima”

 

Asocijacija medija uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj realizuje projekat ,,Inovacije u medijima”.

 

Novosadski okrugli sto “Inovacije u medijima”, kojem je prethodio događaj u Nišu, se održava kao uvodni program Treće evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima koja se održava 28-29. novembra 2019. pod nazivom “Minority Media Goes Practical!”.

 

Namenjen je menadžmentima i novinarima nacionalnih, regionalnih, lokalnih i manjinskih medija.

 

Mesto održavanja: Privredna komora Vojvodine, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad

 

Datum i vreme održavanja: četvrtak, 28. novembar 2019. godine 13:30-15:30

 

Prijavljivanje* preko OVOG LINKA. 

*U prostor za napomene naznačiti ,,Inovacije u medijima”.

 

Predavači su Gwyn Nissen, glavni i odgovorni urednik Der Nordschleswiger, Aabenra, Danska i Frank Jung, novinar sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, Flensburg, Nemačka, a fasilitator Nyári Szilvia, Budapest, Mađarska.

 

Ovi predavači su lideri u komunikacionoj inovaciji na temu umrežavanja medija i smatramo da kroz njihov uspešan primer možemo doprineti da se ovaj način medijske saradnje usvoji i prilagodi procesima saradnje među medijima u našoj zemlji. Ta tema je veoma važna za region Vojvodine, obzirom da u njoj žive 23 manjinske zajednice.

 

Važno nam je da kroz ovaj Okrugli sto ostvarimo povezivanje što većeg broja medija iz Vojvodine, kao potencijalnu platformu koja se u narednom periodu može razvijati kroz zajedničke inovativne projekte.

+100%-

Manjinska moderna kultura se još uvek ne prepoznaje kao (turistički) potencijal za samopromociju

 

 

Ovogodišnji dijalog komunikacione platforme koju nosi Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima se u ovoj godini okreće turizmu i jedan od panela biće posvećen rusinskoj kulturi u kontekstu turizma. Upravo na ovu temu smo popričali sa direktorom NIU „Ruske slovo“ Dr Borisom Vargom.

 

Na koji način manjinski i lokalni mediji doprinose razvoju turizma sada, a kako bi možda u budućnosti mogli to da rade na inovativniji način?  

 

„Mogu da doprinesu svesti o važnosti turizma i, kada je reč o etno, ruralnom ili verskom turizmu, da pozivaju na participaciju. Međutim, za razvoj pomenutih grana turizma ključni su elektronski i štampani mediji sa nacionalnom pokrivenošću, pa čak i internacionalni. Ponekad je dovoljna neka reportaža ili prilog da skrene pažnju na određenu turističku atrakciju.

 

Lokalni i manjinski mediji mogu da doprinesu tome da se unapredi određena grana turizma, da pokažu šta je standard kako bi određena sredina bila konkurentna i privlačna za turiste.“

 

Da li NIU „Ruske slovo“ sa svojim nedeljnikom, omladinskim i dečijim časopisom, i možda drugim izdanjima podstiče, ili prezentuje turističke potencijale Vojvodine, i kako konkretno?

 

„Ne postoji specijalni program ili projekat za tako nešto, ali samim tim što naša izdanja prate aktivnosti i pokreću određene teme vezane za turizam – promovišu turističke potencijale mesta i opština u kojima žive Rusini i Vojvodinu uopšte.

 

Nedeljnik “Ruske slovo” bio je medij odakle su pokrenute ideje za organizovanje manifestacije Dani paprike u Ruskom Krsturu, koja postaje glavna agroturistička manifestacija u tom mestu, na kojoj se promoviše i kulturu rusinske zajednice.

 

Etno i gastro turizam je popularni deo turističkog potencijala Vojvodine i mogao bi da privuče još više turista ako bi postojao koordinisani program koji bi pratili mediji, kao što su vinski put, sezonska gastronomija, regionalne turističke ture. “Ruske slovo” je otvoreno za takav vid saradnje jer se preko nje promoviše kultura raznih zajednica Vojvodine.“

 

Rusinska folklorna ornamentika / Foto: I. Orsag

 

Koje je mesto kulture zajednice Rusina u Vojvodini u sistemu turizma Vojvodine? Kakvi su potencijali, a kakvo realno stanje?

 

„Uvek je gastro turizam popularniji od turizma vezanog za kulturu, kada je reč o Rusinima. Ali to je i opšti trend. Krenimo od sebe, ako upoznajemo novu zajednicu među prvim stvarima koje nas interesuje je njihova kuhinja. Šta proizvode od alkoholnih pića? Rusini imaju svoju specifičnu i prepoznatljivu kuhinju. Zato promocija rusinske kuhinje i tradicije ima potencijal da postane deo i masovnijeg turizma. Delimično je to i predstavljnaje kulture te zajednice, ali u etničkom smislu.

 

Agrokultura takođe ima ogromni potencijal. Već sada se Ruski Krstur naziva “vojvođanskom prestonicom paprike” ili “drugom srpskom prestonicom paprike, uz Leskovac”. Dani paprike u Ruskom Krsturu svake godine sve više postaju pravi karneval paprika.

 

Kada je reč o rusinskoj kulturi kao turističkom potenciju, mislim da za to ne postoji veliko interesovanje, pa zato i ne postoji osmišljena turistička ponuda. Pre svega zato što festivali kulture rusinska zajednica organizuje više za svoje predstavnike, a ne da bi se promovisala među drugim kulturama. Rusinska zajednica u Vojvodini ima muzejsku zbirku u Ruskom Krsuru i lokalne etno zbirke u Đurđevu i Kucuri i one su prilično reprezentativnog karaktera.

 

Postoji odličan potencijal među letnjim omladinskim festivalima kao što je “Vodova fest” i drum”n”bass zajednice “Drop sensei”, koji su za kratko vreme bolje promovisali mesto u kojima žive Rusini, odnosno Ruski Krstur, nego svi festivali tradicionalne kulture poslednjih decenija. Na žalost, institucije rusinske kulture i zajednice uopšte ne prepoznaju u modernoj kulturi potencijal za samopromociju i ne osećaju popularnu kulturu kao svoju. Interkulturalnost i širenje turističkog potencijala je tu zatajilo. Mnogi su smatrali (i još uvek su u to ubeđeni) da popularna elektronska i rok kultura – ne pripadaju Rusinima. Ali to je infekcija balkanskim virusom kojim su mnogi zaraženi…

 

Kad smo već kod toga. Opasnost svih etno, gastro i agroturističkih manifestacija koje promovišu neku lokalnu ili nacionalnu zajednicu jeste njihovo pretvaranje u pučke zabave, pijanke i orgije nacional šovinizma, koje podilaze primitivnim strastima i pogoduju pojedinim političkim interesima. A toga još koliko ima po Vojvodini i Srbiji, o čemu redovno piše naš kolega iz časopisa Vreme Dragan Todorović.“

 

Turizam i partnerska-sponzorska saradnja manjinskih medija sa različitim turističkim subjektima, organizacijama, ustanovama mogla bi doneti benefite ne samo njima, turizmu i sl. , već i samim medijima u vidu unapređenja finansijske samoodrživosti, odnosno „prikupljanja“ finansijskih sredstava koja bi se mogla iskoristiti za tehničku modernizaciju, ljudske resurse i sl. Da li postoji u NIU „Ruske slovo“ ovakav medijski biznis pristup ili model, i da li ste o njemu uopšte razmišljali? 

 

„NIU “Ruske slovo” prati aktivnosti organizacija koje se bave promovisanjem turizma, a posebno rusinske kulture kroz turizam. Naša ustanova piše o aktuelnim poteškoćama sa uspostavljanjem legalnog turizma u mestima i opštinam u kojima žive Rusini, a takođe pokreće i debate vezane za pomenute kontroverze na temu turizma. Jedan od projekata koji je u dugoročnom planu NIU “Ruske slovo” je rusinski multimedijalni kuvar na srpskom i engleskom jeziku, sa video snimkom, raskošnim fotografijama i muzikom.“


Autorka naslovne fotografije: V. Vujačić

+100%-

Agenda Treće evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima


„Minority Media Goes Practical!“


 

Manjinski mediji kao resurs razvoja turizma

28-29. novembra 2019. godine

Privredna komora Vojvodine, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad

Organizatori: Heror Media Pont, Magyar szó, Storyteller, Ruske slovo, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija i Asocijacija medija u saradnji sa MIDAS-om

 

Pokrovitelji: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne zajednice, Uprava za kulturu grada Novog Sada i Fondacija Novi Sad EPK 2021

 

Podrška: Privredna komora Vojvodine i Fondacija Novi Sad EPK 2021

 

Prijatelj: kompanija Coca Cola

 

Dijalog komunikacione platforme koju nosi Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima se u ovoj godini okreće turizmu i naslanja se na pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja turizma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2018-2022. godine.

 

„Poljoprivredni potencijal i tradicija obilja su kroz XIX i XX vek ovo područje učinili vrlo poželjnim odredištem regionalnih migracija stanovništva, što je uticalo na dominantno multikulturan i socijalno inkluzivan duh područja.“ Na nama je da damo svoj doprinos da se taj trend nastavi. Otuda manjinske medije posmatramo kao resurs za razvoj turizma, jer je jako važno da se razvija svest lokalne zajednice o značaju očuvanja prirodne i kulturne baštine.

 

‘Regije su trenutno dominantna jedinica interesovanja globalnog turističkog tržišta tražnje.’

 

Iz ugla medijske struke, ove godine ćemo se baviti komplementarnim temama, a to su teme iz oblasti ekologije, video sadržaj, inovacije i cirkularna ekonomija.

 

Namera nam je da tokom ovogodišnjeg izdanja konferencije uputimo poruku kako domaćoj, tako i evropskoj široj javnosti da razume i prihvati medije na jezicima manjina kao razvojni resurs, jer mogu mnogo toga da pruže upravo sa svojim specifikumom.

 

AGENDA

ČETVRTAK, 28. novembar 2019.

 

11:30-12:00 Izjave za medije i registracija učesnika

 

12:00-12:30 Otvaranje događaja

Branislav Mamić, Privredna komora Vojvodine
Đula Ribar, Fondacija Novi Sad EPK 2021
Izabela Branković, Asocijacija medija Srbije
Nataša Heror, Heror Media Pont
Gwyn Nissen, MIDAS

 

 

12:30-13:15  Panel iznenađenja

Branislav Mamić, sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine, Novi Sad
Milan Mumin, frontman benda „Love hunters“ i dobitnik Oktobarske nagrade grada Novog Sada 2019. godine
Slavko Matić, frontman benda „Zbogom Brus Li“

 

13:15-13:30 Pauza za kafu

 

13:30-15:30 Radionica za urednike medija „Inovacije u medijima“

Gwyn Nissen, Der Nordschleswiger, Danska

Frank Jung, sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, Nemačka

Fasilitator: Szilvia Wolberger, Mađarska

 

15:30 – 16:30 ručak i networking

 

 

PETAK, 29. novembar 2019.

 

9:00-9:30 Registracija učesnika

 

9:30-9:45 Otvaranje drugog dana događaja

Branislav Mamić, sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine

Nataša Heror, CEO Heror Media Pont

Dalibor Rožić, član gradskog Veća zadužen za kulturu grada Novog Sada

 

9:45-10:15 Uvodnik: „Multikulturne regije i turistički razvoj“,Doc dr. Igor Stamenković, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

 

10:15- 11:30 I PANEL: VOJVODINA KAO TURISTIČKA REGIJA

 

Moderatorka: Dragica Samardžić, viši savetnik za turizam Privredne komore Vojvodine

Predrag Mandić, Srpske nedeljne novine, Mađarska 

Prof dr. Lazar Lazić, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad 

Nataša Pavlović, direktorka Turističke organizacije Vojvodine 

Marta Varju, Magyar Szó, Novi Sad 

Rade Delibašić, Fondacija Novi Sad EPK 2021

 

11:30-12:00 Pauza za kafu i networkig

 

12:00-13:30 II PANEL: EVROPSKI MANJINSKI I VEĆINSKI MEDIJI KAO RESURS RAZVOJA TURIZMA

Moderatorka: Nataša Heror, Heror Media Pont

Gwyn Nissen, glavni i odgovorni urednik, Der Nordschleswiger, Danska

Frank Jung, novinar, sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, Nemačka 

András Chirimiciu, glavni i odgovorni urednik, Nyugati Jelen, Rumunija

Rajmund Klonowski, glavni i odgovorni urednik, Kurier Wilenski, Litvanija

Martina Kreuzer, producent, Mediaart Production Coop, Minet TV, Italija

 

13:30-14:30 Pauza za ručak

 

14:30-16:00 III PANEL: MEDIJI I EKOLOGIJA

Moderatorka: Vladimira Dorčova-Valtnerova, Storyteller

Izabela Branković,  izvršna direktorka Asocijacije medija

Velimir Cvejanov, urednik www.reciklaza.biz 

Dragan Gmizić, novinar

Zoran Trpovski, sekretar Udruženja industrija u Privrednoj komori Vojvodine 

Marko Tucakov, dopisnik nedeljnika Hrvatska riječ

 

16:15-17:15 IV PANEL: RUSINSKA KULTURA I TURIZAM

Moderatorka: Jasna Kovač, NIU „Ruske slovo“

Ljubica Njaradi, predsednica Turističkog udruženja Ruski Krstur

Jakim Vinai, Q media, Kula

Blažena Homa Cvetković, NIU „Ruske slovo“

 

18:00-19:00 Poseta redakciji Ruske slovo

 

Prijave su moguće putem FORMULARA.

 

Napomena: Radni jezik konferencije je srpski jezik, sa obezbeđenim simultanim prevodom na engleski jezik.

+100%-

Branislav Mamić: „Lokalni i manjinski mediji mogu odigrati ključnu ulogu u procesu intenzivnijeg razvoja turističke razmene u regionu.“

Treća evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održaće se 28. i 29. novembra u Novom Sadu. Jedan od ovogodišnjih partnera konferencije  čija glavna tema jesu manjinski i lokalni mediji u kontekstu razvoja turizma, je Privredna komora Vojvodine. Upravo zato smo razgovarali sa Branislavom Mamićem, sekretarom Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine.

 

Zašto je Privredna komora Vojvodine, koja je ove godine obeležila 100 godina postojanja, ponudila partnersku ruku Evropskoj konferenciji posvećenoj manjinskim i lokalnim medijima, a u kontekstu turizma i privrede?

 

B. M.: „Turizam je značajna privredna grana koja ima veliki potencijal, a u tekućim uslovima kada je problem nezaposlenosti posebno izražen, dodatno važna, jer obezbeđuje povećanje zaposlenosti u odnosu na ostale sektore privrede. Vojvodina je područje bogato vodom i plodnim zemljištem sa Novim Sadom kao središtem, koje s ponosom ističe svoju srednjovekovnu urbanu tradiciju i kulturu što je u velikoj meri uticalo na izbor grada Novog Sada za prestonicu Evropske kulture 2021. godine. Upoznavanje potencijalnih turista iz regiona  sa bogatom turističkom, kulturno istorijskom, gastro-vinskom ponudom Vojvodine bi trebalo da bude jedan od permanentnih tema kako lokalnih i manjinskih medija, tako i ukupne medijske scene uopšte.“

 

Na koji način manjinski i lokalni mediji doprinose razvoju turizma sada,  iz pogleda PKV, a kako bi možda u budućnosti mogli to da rade?

 

B. M.: „Angažovanje  lokalnih i manjinskih medija može značajno doprineti pozicioniranju Vojvodine i grada Novog Sada na turističkoj mapi regiona, Evrope i sveta, koju turistička privreda treba da iskoristi pripremom atraktivnih turističkih program. Unapređivanje saradnje i intezivnije širenje informacija i kontakata između ljudi različitog porekla sigurno može biti pokretačka snaga za razvijanje budućih zajedničkih projekata u svim aspektima privrednog, kulturnog života i naročitio u predstavljanju raznih turističkih proizvoda. Interkulturna različitost upravo može biti od pomoći u povećanju privlačnosti svih regiona, gde su prisutne manjinske zajednice kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste. Upravo su lokalni mediji izvanredan alat za takvu aktivnost.“

 

Na koji način turizam razvija PKV – šta je u agendi Komore, kada se radi o promovisanju prirodne i kulturne baštine Vojvodine?

 

B. M.: „Vojvodina bi posebno trebala biti posvećena valorizaciji vodnih tokova koji se nalaze na njenom području, ali i ubrzanom razvoju ruralnog turizma i ugostiteljstva zasnovanog na gastronomskoj baštini i autohtonim kulinarskim iskustvima brojnih etničkih grupa koji su naselili ovaj prostor. Prirodni termomineralni izvori kojima Vojvodina obiluje su veliki potencijal za razvoj zdravstvenog turizma, a dužina i plovnost rečnih vodenih tokova za razvoj nautičkog turizma. Veoma je bitno da je Vlada Republike Srbije usvojila  Strategiju razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025.godine, kako bi olakšali i obezbedili uslove za ulaganja od strane potencijalnih, domaćih i  stranih investitora. U skladu sa ovom strategijom, AP Vojvodina i pojedine jedinice lokalne samouprave su donele programe razvoja turizma na svom području što će sigurno obezbediti usove za  privlačenje  novih investicija.“

 

Kako bi trebala ili mogla da izgleda saradnja između PKV i manjinskim i lokalnim medijima u oblasti prezentacije vojvođanskog turizma, a i samih pomenutih institucija? Kako zamišljate idealno stanje, odnosno kako „vizionirate“ ovu saradnju?

 

B. M.: „Turizam specijalnih interesovanja nije razvijen u skladu sa potencijalima koji se mogu oceniti kao izuzetno povoljni u Vojvodini. Glavni motivi putovanja su aktivnosti u sklopu posebnih interesa pojedinaca, dok su sekundarni motivi povezani s ličnim izazovima, uživanjem u prirodi te praktikovanju zdravog načina života. Shodno tome, u budućim planovima neophodno je aktivnije razvijati proizvode specijalnih interesa (kulturne, biciklističke, vinske, gastronomske rute i dr.), čime će se obogatiti turistička ponuda Vojvodine.

 

Vojvodina je multietnička sredina (Srbi, Mađari, Crnogorci, Slovaci, Rusini, Hrvati, Jevreji, Romi i drugi) u kojoj su nacionalne zajednice ravnopravno zastupljene u političkom, javnom i kulturnom životu.

 

Različite kulture i običaju su uticali na oblikovanje turističkog proizvoda Vojvodine i njegovu atraktivnost. Upravo je ovo važna informacija gde lokalni i manjinski mediji mogu uzeti aktivnu ulogu i u oba smera promovisati turističke ponude raznih manjinskih grupa i distribuirati ih u više pravaca.“

 

Ova konferencija je evropskog ranga i otuda pitanja na koji način je PKV umrežena sa regionalnim privrednim komorama, i da li postoji saradnja – i kakva – u oblasti turizma?

 

B. M.: „PKV je veoma aktivna na polju razvijanja saradnje i umrežavanja poslovnih subjekata na širem regionalnom nivou. Dokaz za to su već potpisani mnogi sporazumi i memorandumi o saradnji sa regionalnim privrednim komorama iz Mađarske, Slovačke, Češke, Hrvatske,Slovenije, Bosne i Hercegovine, i šire. Uzimanjem učešća ne samo na sajmovima turizma u Beču, Budimpešti, Zagrebu, već i u raznim promotivnim manifestacijama sa etno, gastro i vinskom tematikom su dokaz naše opredeljenosti za što brži i intenzivniji razvoj turističke razmene u regionu. Lokalni i manjinski mediji mogu odigrati ključnu ulogu u tom procesu.“