+100%-

BILJANA MICKOV: Inovacije doprinose da razvoj kulture u gradovima postane vidljiviji

Biljana Mickov je kulturološkinja i urednica. Diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, takođe ima Evropsku diplomu iz menadžmenta u kulturi, Brisel (podržava UNESCO i Evropska komisija). Priredila je nekoliko značajnih knjiga o razvoju kulture i inovacijma u kulturi za nekoliko izdavača, a na ovogodišnjoj Evropskoj konferenciji posvećenoj manjinskim i loklanim medijima biće uvodničarka na temu „Otvoreni grad – inovacije u kulturi“ i tom prilikom razgovarali smo sa njom.

Inovacije u svim oblastima su postali svakodnevnica već odavno. Ako pričamo o inovacijama o kulturi, šta one znače, u čemu se ogledaju i šta donose –  koji društveni boljitak?

„Živimo u zaista ubrzanom vremenu, inovacije su neminovnost, one unapređuju kreativne procese. Inovacije takođe podstiču kreativni sektor u svim pravcima, a podrazumevaju novine u procesima, servisima i efektivni način da se nešto uradi. Neki terotičari smatraju da su inovacije više ekonomske i društvene prirode pre nego tehnološki termin. Ja mislim da se prepliću i da su usko povezane. Ako pogledamo sektor kulture, vrlo si važne, pogotovo u kontekstu kulturnih politika gradova. Inovacije doprinose da razvoj kulture u gradovima postane vidljiviji, takođe postavlja građane u centar razvoja inovativnih procesa, dozvoljavajući im da sami kreiraju inovacije. To je novi termin koji se koristi pod nazivom Otvoreni grad.“

Inovacije u kulturi, zasigurno, znače i inovacije u medijima a to znači i „uvođenje“ ili „ustaljivanje“ ekonomije i preduzetništva u medijima, jer mediji jesu važan deo kulturnog sistema. Mediji, novinari i, po meni, treba da imaju i preduzetnički mindset. Kako se u sadašnjosti pozicionira ideja preduzetništva i ekonomije koja u medijskom sektoru ili medijskoj kulturi donosi i zarađuje, a ne samo troši, u Evropi i u Srbiji?

„Ima velike razlike kada mislite na Evropu, i na Srbiju. Konteksti su skroz različiti, pre svega zbog medijskih sloboda. Moja uža specijalnost su kulturne politike i menadžemnt u kulturi. Tačno, mediji su sastavni deo celog sistema. Globalno gledano, klasični mediji polako gube primat nad mrežama i medijskim platformama. To je isto oblik inovacija, ako uzmete da u Kini ili u SAD, najveću zaradu imaju pokretači platformi i mreža koje uključuju i medije, to vam dosta govori o tome kako može da se poboljša odnos prihoda u medijima. Za to je potrebno više demokratije, a kultuna politika je nešto što mora biti stabilno u Srbiji, sa velikim potencijalom razvoja, da bi mediji takođe imali mesto razvoja u svakom smislu.“

Kako se menja gorepomenuta ideja kultura + mediji + ekonomija + preduzetništvo + inovacije  i njena realizacija u vreme kada se menja ceo način komunikacije (u vreme pandemije korona virusa) – menja, koje oblike dobija?

„Pandemija utiče pozitivno na razvoj platformi, jer se više koriste, razvijaju se različiti oblici i mogučnosti. Ako uzmete primer da kada objavite knjigu u Kini ili Velikoj Britaniji, izdavač pored klasičnog tj. fizičkog primerka knjige ima još pet digitalanih formi iste te knjige koja se stavlja na platforme i mreže, to vam govori o tome da se ta vrsta inovacija još više ubrzava i razvija. Takođe je mnogo značajnije snimiti kratak video ili intervju o knjizi i plasirati ga medijski na platfome nego ga objaviti klasičnim putem. To su digitalane inovacije, drugo je pitanje kako to utiče na društveni kontekst. Politika je ta koja mora to da reguše u korist građana.“

Foto: iz arhive sagovornice B. M.

+100%-

Hoćemo li u razigravanje?

Četvrta evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima je deveti događaj u nizu ove komunikacione platforme i sagledavamo je kroz glavnu temu ,,Budućnost i komunikacija”, na taj način da uključujemo prošlost, sadašnjost i umetničko stvaralaštvo, i posmatramo inspiraciju kao fenomen koji formira i menja društva. Sažimamo sve nivoe komunikacije.

Ispada da su reči na ,,I“ pokretači: inspiracija, inovacija, iznenađenje, interes, iluminacija, informacija…

Inspirisani promenama koje je ova godina donela, pripremamo vam nešto novo i osvežavajuće.

Svi prolazimo kroz suštinsko uzdrmavanje i pretresanje na svim nivoima našeg postojanja: kao osobe, kao radnici, kao poslodavci, kao pripadnici ove ili one grupe u kojoj mislimo da nam je mesto, kao roditelji, kao deca, kao prijatelji, kao poznanici, kao građani, kao čitaoci, kao gledaoci, kao slušaoci…. i šta ti ja znam, kao ko sve ne.

Kada se malo pročisti, a evo, pročišćava se… stekli smo polugodišnje iskustvo pandemijskog života, razlikujemo dva vrste ljudi, odnosno dva glavna pristupa sadašnjosti i budućnosti: ljude koji čekaju da ,,sve prođe“ i da se vrati sve kao što je nekada bilo i ljude koji su prihvatili da ,,više ništa neće biti isto“ i da je premundurivanje života i rada i svekolikog bivstvovanja neumitna neophodnost i istovremeno i velika šansa za rast i napredak.

Spadam u drugu grupu.

Prethodnih meseci sam mnogo razmišljala kako će ta novembarska konferencija da se izvede?

Instutitivno sam osećala da je dobro poznati, stari pristup do te mere ,,out of style“ da sam se stresala i pri samoj pomisli na njega.

Ponuđena realnost u Zoom konferencijama me takođe nimalo ne ispunjava. Priznajem da su omogućile mnogo, u smislu dostupnosti sadržaja kom nikada u tolikoj meri ne bih mogla pristupiti. U mom svetu vrednosti ipak stoji to: meh.

Na svu sreću živimo u doba kada naš komunikacioni buket možemo da biramo sa ogromnog ,,švedskog stola“ koji je komunikacija postavila. Tako da, očekujte od nas jedan neobičan buket.

Onda i samo onda, kada smo identitetski u miru sa sobom i sa svojim vrednostima, tada i stvaramo novi kvalitet.

Hoćemo li u razigravanje?

Mnogo mi se sviđaju izvedbe ,,Zabavnika“ koje nekoliko mojih prijatelja na mrežama dosledno kreiraju, i evo ja započinjem Natin filozofski zabavnik.

Prva zavrzlama

,,Kreirajte pokret“

Zamislite i nacrtajte pokret. Potom zamislite i nacrtajte one pokretače na ,,I“ koje smo spomenuli na početku teksta, dodajte i neke druge koji vam se sviđaju i/ili iskombinujte rečenicu sa pokretačima.

Kako vam se sviđa vaš pokret?

Danas je moj pokret ovakav:

Iznenadi inspiracija. Iznenadi i inovacija.

Da li nas interesuje iluminacija ili nas interesuje informacija?

Nataša Heror