+100%-

VIDEO: IV European Conference Devoted to Minority & Local Media

Četvrta evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima,  deveti događaj u nizu ove komunikacione platforme, sagledavala glavnu temu ,,Budućnost i komunikacija” kroz uključivanje prošlosti i umetničkog stvaralaštva, i inspiracije kao fenomen koji formira i menja društva.

 

IV Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održana je online 26-27. novembra 2020. godine.

 

Sva predavanja, panele i diskusije sa Konferencije 2020 možete pogledati na našem You Tube kanalu.  

 

Predavanje: ,,Mediji na jezicima manjina u Evropi i pandemija Covid-19: Studija 10 jezičkih sfera“ Craig Willis, mlađi naučni saradnik, Evropski centar za manjinska pitanja (ECMI) / Univerzitet Evropa, Flensburg, Nemačka

 

Studija slučaja: Storyteller, Slovački online medij, Srbija

 

PANEL: INSPIRACIJA I KOMUNIKACIJA

 

Uvodno predavanje: Otvoreni grad-inovacije u kulturi Biljana Mickov (Novi Sad – Rems), kulturolog, Univerzitet u Remsu / Sorbona, Francuska.

 

PANEL: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KOMUNIKACIJE

 

PANEL: PODCAST I STREAMING

 

PANEL: VERSKI MEDIJI

+100%-

PODKAST: IV European Conference Devoted to Minority & Local Media

Četvrta evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima,  deveti događaj u nizu ove komunikacione platforme, sagledavala glavnu temu ,,Budućnost i komunikacija” kroz uključivanje prošlosti i umetničkog stvaralaštva, i inspiracije kao fenomen koji formira i menja društva.

 

IV Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održana je online 26-27. novembra 2020. godine.

 

Sva predavanja, panele i diskusije sa Konferencije 2020 možete poslušati i u našoj novoj formi – istoimenom podkastu, koji objavljujemo na platformi podcast.rs.

 

Predavanje: ,,Mediji na jezicima manjina u Evropi i pandemija Covid-19: Studija 10 jezičkih sfera“ Craig Willis, mlađi naučni saradnik, Evropski centar za manjinska pitanja (ECMI) / Univerzitet Evropa, Flensburg, Nemačka

 

powered by Sounder

 

Studija slučaja: Storyteller, Slovački online medij, Srbija

 

powered by Sounder

 

PANEL: INSPIRACIJA I KOMUNIKACIJA

 

powered by Sounder

 

Uvodno predavanje: Otvoreni grad-inovacije u kulturi Biljana Mickov (Novi Sad – Rems), kulturolog, Univerzitet u Remsu / Sorbona, Francuska.

 

powered by Sounder

 

PANEL: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KOMUNIKACIJE

 

powered by Sounder