Pročitajte više
Pristupačne komunikacije

Projekat „Upravljajte kovid krizom sa pažnjom, razumom, vrednostima, jedinstvom, solidarnošću“ finansira Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“

Odeljak 2: „Demokratski angažman i građansko učešće“ Mera 2.3 „Projekti civilnog društva“ Događaji: U okviru ovog projekta organizovano je 11 događaja u 8 gradova: Pleven, Atina, Viljnus, Prag, Granada, Drezden, Novi Sad i Lođ, a onlajn...

Pročitajte više