Konferencija

Manjinski mediji su deo kulturnog nasleđa, poručeno je na svečanom otvaranju Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima

 

Manjinski mediji su deo kulturnog nasleđa, poručio je potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević na današnjem svečanom otvaranju Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima u Novom Sadu.


Izvor: Pokrajinska vlada


Ističući značaj javnog informisanja u očuvanju jezika, kulture, tradicije nacionalnih manjina, potpredsednik Milićević je naglasio da mediji, koji svoje sadržaje proizvode i javnosti prezentuju na jezicima nacionalnih manjina, kogu, i moraju, da se posmatraju i kao deo kulturnog nasleđa.

 

On je naglasio da je Pokrajinska vlada odlučna da i dalje pruža punu podršku efikasnom funkcionisanju modela informisanja na manjinskim jezicima u AP Vojvodini.

 

Milićević je podsetio da Pokrajina podržava aktivnosti nacionalnih saveta koji izdaju 22 lista na osam jezika, pokrenula je i finansira izgradnju zgrade regionalnog javnog servisa – Radio-televizije Vojvodine, koja proizvodi i emituje sadržaje na čak 15 jezika.

 

„Kontinuirano se povećavaju i sredstava iz pokrajinskog budžeta za projektno sufinansiranje stotinak štampanih, elektronskih i internet medija koji – u celini ili delimično – sadržaje proizvode na jezicima nacionalnih manjina,“ naglasio je Milićević.

 

Nataša Heror, Đorđe Milićević i Dragana Milošević (s leve strane) / Foto: Pokrajinska vlada

 

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević naglasila je da multietničnost i multikulturalnost Vojvodine dragoceno nasleđe, koje se mora pažljivo čuvati i razvijati i, što je još važnije, način života u svim njegovim segmentima, uključujući i informisanje.

 

„Upravo zbog toga postoji stabilan sistem materijalne podrške medijima na manjinskim jezicima,“ kazala je Milošević i dodala da će se u pokrajinskom budžetu za 2019. godinu subvencije manjinskim listovima povećati za pet odsto, što će svakako doprineti njihovom stabilnom i održivom funkcionisanju.

 

Direktor Heror Media Pont Nataša Heror je rekla da su ove godine u rad konferencije uključeni i predstavnici lokalnih samouprava, jer je važno da znaju trendove u kojima se kreće produkcija manjinskih medija kako u Srbiji, tako i širom Evrope, odnosno, koje su potrebe medija da bi što bolje funkcionisali.

 

Nataša Heror / Foto: Pokrajinska vlada

 

Ovogodišnja konferencija pod nazivom „Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe“ razmatra poziciju manjinskih medija kao aktivnih članica razvoja evropskog društva kroz nekoliko tema: kulturna prava, samoregulacija manjinskih medija, novi biznis modeli u medijskom sektoru i definisanje fenomena manjinskih medija kao kulturnog nasleđa.

 

Dijalog o ovim temama su već danas podstakli i predavači Goran Tomka, docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i gostujuć predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Marc Röggla, istraživač, Evropska Akademija, Institut za manjinska prava, Italija i Pavle Zlatić, vođa tima za digitalne medije u projektu jačanja okruženja za održivost medija IREX,  koji su prvog konferencijskog dana ponudili svoje tumačenje tema i pojava, kao što je sloboda u medijima, kulturna prava manjinskih zajednica i održivost medija i novi biznis modeli u medijskom sektoru.

 

Konferenciju organizuju Heror Media Pont, Magyar Szo, Asocijacija medija, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija u saradnji sa MIDAS-om. Pokrovitelji su Ministarsvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Uprava za kulturu Grada Novog Sada i Fondacija EPK 2021.