MEDIA TALKS

Nezadovoljni ste sa svojim radnim mestom ili okruženjem? – Evo rešenja.

Ako ste ušli u ovaj tekst verovatno ste ili nezadovoljni svojim radnim mestom ili tražite gde da otpočnete karijeru i tražite odgovore.

Verovatno vam je već padalo na pamet: Kako da radim neki posao koji mi odgovara, sa ljudima sa kojima želim da radim, da doprinesem svojoj zajednici a da usput i živim od toga. Jedan odgovor na to je dala Valdimira Dorčova Valtenrova, osnivačica onlajn portala Storyteller.rs koja je u četvrtak, 03. novembra održala predavanje na temu Preduzetničkog novinarstva u sklopu projekta Media Talks na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu koji su organizovali agencija Heror Media Pont, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija i Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Šta je preduzetničko novinarstvo i kako može svako da implementira znanja i veštine u razvijeni onlajn media biznis?


Konkretno, preduzetničko novinarstvo je grana u medijskoj industriji koja obuhvata u glavnom onlajn medije koji kroz proizvodnju svog sadržaja marketiraju svoj brend i na taj način ostvaruju dodatne prihode kroz održavanje drugih aktivnosti, pretežno događaja od kojih mogu da ostvare profit. Vladimira je navela četiri ključna koraka kojih se ona držala prilikom osnivanja svog portala.

1. Period inkubacije i izlazak na tržište

Kao i sa svakim biznisom, potrebno je napraviti proizvod, u ovom slučaju medij. Medij koji se formira mora da ima usko definisanu tematiku, da zahvata određenu nišu u medijskoj industriji. To podrazumeva da se portal obraća određenoj vrsti ljudi koji će infromacije na teme koje ih zanimaju pronalaziti upravo na vašem portalu. Određivanje niše kojom ćete se baviti zavisi od vaših interesovanja ali i od istraživanja tržišta; čega nema trenutno u ponudi a što bi bilo zanimljivo jednoj grupi ljudi koja će ceniti vaš rad? Odrediti tematiku i publiku onlajn portala je prvi korak u razvijanju biznisa, uska tematike portala je ključna jer se na osnovu nje gradi publika koja bi bila zaintereseovana da učestvuje u događajima koje ćete organizovati od kojih ćete ostvarivati prihode i čini vas kompetentnijim da na tu temu edukujete ljude.
Potrebno je uključiti zajednicu u kreiranje svog proizvoda.

2. Da li ja i ljudi oko mene poseduju potrebna znanja i veštine da napravimo taj proizvod?

Ovo je ključno pitanje, jer zacrtava na kojem ste delu puta ka kreiranju svog prvobitno definisanog cilja koji je ustanovljavanje onlajn medija. Neizostavan resurs ka unapređivanju znanja i veština vas i vašeg tima su različiti događaji poput konferencija, seminara i radionica koji mogu u velikom broju slučajeva i besplatno da pruže potrebna znanja kako da dalje
oformite vaš medij. Važno je naznačiti da i ukoliko posedujete sva potrebna znanja za formiranje jednog medija, morate uvek da radite na prikupljanju novih znanja. Reč je o medijskoj industriji, trendovi se veoma brzo menjaju, i morate ostajati u korak sa vremenom da bi ste bili relevantni.Trendovi se stalno razvijaju, da li je to uvođenje novog formata u tekstove: podkasta, videa ili multimedije ili je davanje većeg značaja društvenim mrežama ili nešto slično tome.

 

3. Da li je projekat održiv, koji bi bili potencijalni prihodni, odnosno rashodi.

Kada se postavi ovo pitanje, dobija se odgovor zašto preduzetničko novinarstvo podrazumeva uglavnom onlajn medije. Održavanje onlajn medija je najpovoljnije jer ne zahteva prevelike rashode pri ustanovljavanju, pogotovo kada medij na početku ne raspolaže kancelarijskim prostorom. Održati medij je veliki izazov, s toga je potrebno dobro mapirati načine kako da se uključite u projektno finansiranje jer ono pruža tu prvu mogućnost da se medij obrati javnosti i pokaže šta ima da pruži.

4. Da li je ovaj proizvod u skladu sa mojim i opštim vrednostima i etičkim principima?

Ovaj korak je ključan za dugoročnu održivost jednog medija jer na osnovu pravednog i etičkog poslovanja se održava publika i zadržava mesto u javnom diskursu.
Potrebno je da medij ustanovi i svoj interni novinarski kodeks koji dopunjava već postojeći Novinarski kodeks Srbije, uvodeći ga u kontekst zajednice kojoj se obraćate. Potrebno je uže odrediti na koji način će se određene prakse raditi a koje su takođe u skladu sa Novinarskim kodeksom Srbije.

 

Vladimira Dorčova Valtnerova je 2017. godine osnovala svoj onlajn portal Storyteller.rs, dvojezičan portal na slovačkom i srpskom jeziku. Njena niša je manjinski medij koji se obraća podjednako i slovačkoj zajednici i drugim zajednicama pružajući detaljniju analizu dešavanja u javnosti koje dnevna hronika ne može da pruži. Storyteller takođe izveštava o lokalnim dešavanjima na jedan neopterećujući način, nije medij koji nastoji da što efikasnije objavi što veći broj priča, nego ciljano pruža kvalitetan sadržaj svojoj publici koja na osnovu toga može da dobije nešto što čitajući dnevnu štampu ne može.

 

U okviru projekta Media Talks održaće se još tri predavanja 10, 17. i 24. novembra 2022. godine u Kino-sali Filozofskog fakulteta od 15:00 časova.

 

Teme sledećih predavanja su:
10.11. Karikatura – Pal Lephaft, dugogodišnji i nagrađivani karikaturista za mađarski dnevni list “Magyar Szó”
17.11. Saradnja manjinskih i većinskih medija – Gvin Nisen, glavni i odgovorni urednik nemačkih novina iz Danske “Der Nordschleswiger”
24.11. Manjinski mediji i javni interes –Šta je sa javnim servisima? – Marija Arnautović, predstavnica organizacije Medijacentar Sarajevo koja se bavi mnogim projektima u sferi medija na teritoriji Evrope i Zapadnog Balkana.

 

Projekat Media Talks je podržao Pokrajinski sekretarijat kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodine i Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada.

 

Izvor i foto: Heror Media Pont

Tekst: Aradi Vladimir Huba