Digital First

Novi Sad je prošle nedelje bio centar diskusije o Agendi 2030 i Evropskom zelenom dogovoru

 

 

Novi Sad, 31.10.2023.

Od ponedeljka, 23. do petka, 27. oktobra, u Novom Sadu je održan opsežan kurs obuke o Agendi UN 2030 o održivom razvoju i Evropskom zelenom dogovoru.

Mesto održavanja ovog sjajnog transformativnog kursa bio je Digitalni omladinski centar (DOC) koji posluje u okviru Gradske biblioteke u Novom Sadu. Na samom početku, goste je pozdravio Aleksandar Jokanović, direktor Gradske biblioteke u Novom Sadu i poželeo im prijatan boravak u Novom Sadu.

Obuka je nosila naziv Dani učešća i okupila je dvadesetak mladih učesnika iz Španije, Grčke, Litvanije i Srbije. Ovaj trening je deo projekta pod nazivom „Uključivanje mladih u digitalnu zelenu budućnost“ koji je realizovan u okviru programa Erazmus+ KA3 koji je sufinansirala Evropska unija.

Fokus je dat Novom Sadu kao domaćinu ove aktivnosti, dajući smernice učesnicima da se upoznaju sa dva velika dokumenta koji oblikuju budućnost Evrope i sveta, kao i da ih inspirišu da utiču na svoje lokalne zajednice, kao i da dobiju znanja kako da svoje inicijative realizuju na evropskom nivou, u skladu sa Agendom 2030 ili Evropskim zelenim dogovorom.

Ovaj događaj je bio deo zvaničnog programa Circular Week 2023 koji je održan u Varšavi, u Poljskoj, sa brojnim zvaničnim aktivnostima koje su se održavale širom Evrope.

Svaki dan je pažljivo isplaniran sa relevantnim temama i odličnim govornicima.

Prvi dan upoznao je učesnike sa osnovama Agende 2030 i Evropskog zelenog dogovora i dotaknuo se SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice u kontekstu Novog Sada, predstavljajući ga kroz urbani razvoj u okviru EPK Novi Sad 2022., prestižnog projekta kulture.

Uvod u Agendu 2030 i Evropski zeleni dogovor održao je Vladimir Huba Aradi, koordinator projekta u MLMDC;

Završnu sesiju o SDG 11 održao je Darko Polić, arhitekta i urbanista i vođa tima za urbanizam, analizu i studije razvoja grada, JP „Urbanizam“ Novi Sad.

 

Drugi dan bio je fokusiran na cirkularnu ekonomiju, u skladu sa prethodno pomenutim Zelenim dogovorom (koji se više fokusira na energetsku tranziciju) – Akcioni plan kružne ekonomije je od vitalnog značaja za održivu budućnost. Ovaj dan je pred mlade stavio izazove pretvaranja poslovnog modela linearne ekonomije u kružni. Ovaj dan je vodio Marko Segovia, direktor projekta Circular Change, Slovenija (neprofitna organizacija fokusirana na cirkularnu ekonomiju i sistemske promene) i osnivač je Green Heartbeat-a (kao konsultanta za projekte vezane za održivost).

Trećeg dana grupa je posetila uticajnu NVO ,,Pokret gorana Vojvodine“ iz Sremskih Karlovaca i njihov Ekološki centar Radulovački. Dan je bio posvećen predstavljanju načina kako građani mogu da utiču na svoje lokalne zajednice i važnost da se razume da oni sami jesu nosioci promena. Kasnije tog dana, organizovana je ekskurzija katamaranom, na kojoj je učesnicima prikazan rad nevladine organizacije na obalama reke Dunav.

Četvrtog dana bilo je reči o tome kako da se izvrši uticaj na nivou Evropske unije, da se lokalna inicijativa podigne na viši nivo. Predavači s bili: gospođa Violetu Bulc iz Slovenije, bivša Evropska komesarka za transport i gospodin Manuel Munteanu, šef Odeljenja za štampu, informisanje i komunikacije Delegacije Evropske unije u Srbiji, koji ima 15-godišnje iskustvo rada u Evropskoj komisiji na različitim funkcijama.

Gospodin Munteanu je na prvoj sesiji predstavio glavne stubove funkcionisanja Evropske unije. Nakon njega, gospođa Bulc je predstavila načine kako su se sprovodile inicijative dok je bila komesarka EU za transport, kao i detalje kako su mladi uspevali da sprovedu nove politike koje utiču na mlade. Takođe je predstavila i inspirisala učesnike treninga da pokrenu inicijative i traže načine na koje one mogu biti usvojene i implementirane u širem evropskom kontekstu.

Završnog dana, koji je vodila Vladimira Dorčova Valtner, osnivačica i glavna urednica dvojezičnog portala „Storyteller“ iz Maglića, imali smo priliku da saznamo kako da mladi svoje ideje i inicijative plasiraju na društvene mreže i prošire svoj uticaj u javnosti. Učesnici obuke su imali priliku da nauče kako da kreiraju zanimljiv sadržaj za društvene mreže o različitim inicijativama.

Živeći u digitalnoj eri, glavna polazna tačka ideja i inicijativa je internet, a posebno društveni mediji. Stoga, da biste pokrenuli svoju ideju, zanimljiv sadržaj je od vitalnog značaja.

Obuku „Dani učešća“ realizovao je Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija „MINORITY & LOCAL MEDIA DEVELOPMENT CENTER“ (MLMDC) iz Novog Sada.

Projekat ,,Uključivanje mladih u digitalnu zelenu budućnost“ realizuju sledeće organizacije:

DARNOJE iz Litvanij, KDETYD iz Grčke, INERCIA DIGITAL iz Španije i MLMDC iz Srbije.

Saopštenje sačinio: Aradi Vladimir Huba, MLMDC

Foto: MLMDC