Digital First

Participation days

 

Obuka ,,Participation days“ koja se održava u okviru projekta ,,Engaging Youth in Digital Green Future“ je petodnevni kurs o Agendi 2030 Ujedinjenih nacija i Evropskom zelenom dogovoru.

 

Kurs se održava od 23. do 27. oktobra 2023. godine u Digitalnom omladinskom centru (DOC) u Novom Sadu,

Vojvode Putnika 1, Novi Sad.

 

Projekat sprovode: MLMDC (Srbija), Inercia Digital (Španija), Vsi Darnoje (Litvanija) i KDETYD (Grčka), a događaj će okupiti učesnike iz svake od država.

 

Agenda događaja

 

Dan 1:

 

Upoznavanje učesnika sa Agendom 2030 za održivi razvoj i ciljevima održivog razvoja (SDGs) i Evropskim zelenim dogovorom. Drugi deo dana je rezervisan za SDG11 – Održivi gradovi i zajednice.

Vladimir-Huba Aradi, MLMDC i Darko Polić, JP Urbanizam iz Novog Sada.

 

Dan 2:

 

Upoznavanje učesnika sa pojmom Cirkularne ekonomije i radionice na istu temu.

Drugi deo dana se odnosi na povezivanje Agende 2030 i Evropskog zelenog dogovora sa Cirkularnom ekonomijom.

Marko A. Segovia Bifarini, projektni direktor u organizaciji ,,Circular Change“, Ljubljana, Slovenija

 

Dan 3:

 

Je fokusiran na lokalni aktivizam i NGO sektor. Učesnici će imati prilike da posete organizaciju

,,Pokret Gorana Vojvodine“ iz Sremskih Karlovaca.

Tokom dana, vodiće se diskusije o uticaju lokalnog aktivizma na zajednicu kroz predstavljanje rada PGV.

 

Dan 4:

 

Shvatanje kreiranja politika Evropske unije. Učesnici će imati prilike da otkriju mehanizme EU za implementiranje različitih inicijativa.

Tokom dana, održaće se radionice za sprovođenje EU inicijativa.

Violeta Bulc, bivša komesarka Evropske unije za transport i komunikacije, Ljubljana, Slovenija.

 

Dan 5:

 

Uticaj na društvenim mrežama. Učesnici će imati prilike da otkriju važnost i način sprovođenja onlajn aktivizma. Tokom dana će se održati radionica kreiranja angažujućeg sadržaja na društvenim mrežama.

Vladimira Dorčova Valtner, osnivačica i urednica portala ,,Storyteller.rs“ iz Kulpina.

 

Obuka ,,Participation days“ je zvanični deo programa Circular Week 2023 koji se održava u Varšavi od 23. do 27. oktobra.

 

Projekat “Engaging Youth in Digital Green Future” sufinansira Evropska unija u okviru programa Erasmus+ K3

 

NAPOMENA: Događaj je zatvorenog tipa. Uz najavu šaljemo i agendu kako biste znali kakvi su rasporedi svih pet dana. Ljubazno molim novinare koji žele da prate događaj ili da razgovaraju sa učesnicima i predavačima, da se pridržavaju satnice navedene u agendi. Najbolje bi bilo da najavite vaš dolazak.

Osoba za kontakt: Nataša Heror, 060 7337 555, natasa.heror@gmail.com