MEDIA TALKS

Preduzetničko novinarstvo

Vladimira Dorčova Valtner, osnivačica i glavna urednica portala Storyteller

 

„U prirodi medija jeste da inovativnost bude stalno prisutna. Ako nisi inovativan medij, a inovacije mogu biti prisutne u sadržajima, komunikaciji, finansijskoj održivosti, kreiranju novih proizvoda i usluga, itd., onda ćeš teško opstati!“

 

Predavanje ,,Preduzetničko novinarstvo“ se održava u četvrtak, 03. Novembra 2022. u 15:00 časova u kino-sali Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad.

Link ka prijavnom formularu se nalazi OVDE

Šta je za vas preduzetničko novinarstvo i da li je inovativnost ključna za uspešan preduzetnički poduhvat?

 

Preduzetničko novinarstvo za mene, kao novinarku, znači svestan skok u hladni plavi okean koji je pun još uvek nepoznatih kreativnih i inovativnih medijskih i biznis pristupa, rešenja, interakcija, sadržaja, proizvoda i usluga, i – novih zajednica. Taj okean uvek i po svaku cenu i dalje poštuje novinarsku etiku i profesionalne standarde. U prirodi medija jeste da inovativnost bude stalno pristutna. Ako nisi inovativan medij, a inovacije mogu biti prisutne u sadržajima, komunikaciji, finansijskoj održivosti, kreiranju novih proizvoda i usluga, itd., onda ćeš teško opstati. I tu mislim i na tržište, i na zajednicu kojoj služiš, jer njene navike i potrebe se brzo menjaju, a ti ako ne pratiš njen razvoj, ne prilagođavaš i ne modernizuješ svoj sadržaj i pristup, onda ti se ne smeši lepa budućnost.

 

Na koji način biste opisali izazove sa kojima se Storyteller suočavao (put od novinarskog  bloga do online portala koji promoviše digitalni transmedijalni storytelling u novinarstvu)?

 

Najveći izazov, kao kod svih profesionalnih medija, jeste finansijska stabilnost. Ali nisam od onih novinarki koje kukaju kako je teško. Borba nikada neće prestati, pa hajde sada da nađemo rešenja. Npr. da kroz uvođenje više različitih izvora finansiranja polako, korak po korak, dođemo do te famozne stabilnosti. Reći ćete da sam naivna, a ja ću vam po potvrditi. Ja sam novinarka koja veruje u novinarsku misiju i često zaboravim da ne živimo samo od kiseonika, ali moji saradnici i prijatelji kojima je biznis jača strana, me stalno podsećaju na to i mislim da sinergija profesionalnog novinarstva i biznisa polako daje rezultate i u mojoj redakciji.

 

Drugi izazov koji nas u redakciji frustrira jeste nepristupačnost predstavnika i predstavnica pojedninih manjinskih i lokalnih institucija i ustanova, lokalnih samouprava i sl., odnosno njihov ignorantski stav prema novinarskim pitanjima koje postavljaju novinarke Storytellera. Ipak, ne kukamo, već koristimo dostupne mehanizme da dođemo do informacija od javnog značaja.

 

Da li Interni etički kodeks dobre novinarske prakse kao jedan od rezultata vašeg rada, može biti  univerazalan temelj svake uspešne redakcije?

 

Interni etički kodeks dobre novinarske prakse je plod višegodišnje vizije o jednom malom portalu Storyteller i o tome, šta sve treba da bude definisano i uređeno u jednoj maloj redakciji. On je na neki način Storytellerov manifest našeg novinarskog i na kraju krajeva ljudskog pristupa u svakodnevnom radu. Ovaj dokument ne predstavlja zamenu za postojeće dokumente koji regulišu novinarsku etiku, već njihovu nadogradnju jer uzima u obzir specifičnost medija i informisanja na jezicima nacionalnih zajednica. Izradile smo ga u saradnji sa Savetom za štampu i uz podršku Misije OEBS u Srbiji i on jeste materijalizovan temelj naše redakcije, jer je u njemu, pored osnovnih i specifičnih obaveza novinara/-rki i urednika/-ica koji sarađuju sa nama, jasno definisana naša misija i naše vrednosti, kojima smo ustvari formulisali i našu uređivačku politiku i koncepciju i pravac kojim želimo da idemo u budućnosti.

 

Imajući u vidu da je aktivnost vašeg portala usmerena ka inkluzivnosti i manjinskim zajednicama u najširem smislu te reči, da li ste zadovoljni saradnjom sa drugim – većinskim medijima u pogledu razumevanja tema koje obrađujete?

 

U načelu sam zadovoljna. Dešava se da naše sadržaje prepoznaju i prenose i većinski mediji ali uvek može bolje. Posebno kada pričamo o tzv. manjinskim temama za koje smo u redakciji Storytellera prirodno senzibilisane i to se vidi u načinu na koje pristupamo konkretnim temama. Dovoljno je pogledati na koji način izveštavamo o aktuelnom popisu stanovništva, upisu u posebne biračke spiskove i izborima za nacionalne savete, ali i o položaju žena u ruralnim područjima, i biće vam sve jasno.

 

Podeliću sa vama samo jedan spojler: uvek ponudimo širu, inkluzivnu sliku konkretne pojave ili događaja. Ovo govori u prilog tome da ne radimo u nekom svom mehuriću, jer to nije nikakav život, zar ne? Upravo ovakvi sadržaji su, po nama, zanimljivi i za većinske medije, samo još nismo dobro utabale put ili kanal komunikacije, kako da ti mediji da saznaju za naš sadržaj.

Ali radimo i na tome. Ne kukamo!

 

Link ka prijavnom formularu je OVDE

 

Razgovor vodio: Željko Ivanji