Pristupačne komunikacije

Priče o dobroti

Onlajn brošura o evropskom projektu predstavlja 42 priče o dobroti tokom COVID krize
Spremna je onlajn brošura „Priče o dobroti“ u okviru projekta „Upravljajte COVID krizom sa pažnjom,
razumom, vrednostima, jedinstvom, solidarnošću“ (akronim: Care on).

https://www.care-on.eu/en/#flipbook

Projekat je finansiran od strane Programa Evropa za građane i građanke, Strand 2: „Demokratski
angažman i građansko učešće“, Mera 2.3 „Projekti civilnog društva“.

Koordinator je Fondacija savremenih plevenskih medija, Pleven, Bugarska. Partneri su organizacije iz 7 drugih evropskih zemalja: ASOCIACION DE INNOVACION FORMACION I EMPLEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (AIFED), Granada, Španija; EDUCOMMART, Atina, Grčka; JUGEND- & KULTURPROJEKT EV, Drezden, Nemačka; CENTAR ZA RAZVOJ MANjINA I LOKALNIH MEDIJA (MLMDC), Novi Sad, Srbija; SPIRALIS, Prag, Češka; OTVORENA FONDACIJA LITVANIJE (OLF), Vilnijus, Litvanija i 36.6 CENTRUM KOMPETENCJI, Lođ, Poljska.

 

COVID kriza neće nestati uskoro. Želimo da SVOT analizu ovog procesa dopunimo rezultatima
aktivnosti u okviru projekta „Upravljajte COVID krizom sa pažnjom, razlogom, vrednostima, jedinstvom, solidarnošću“. Da zabeležimo greške i propuste, ali da vidimo koji su zaključci i pouke, kažu organizatori. U centar ovog projekta stavljen je Čovek: lekar, menadžer, učitelj, stvaralac, roditelj, nezaposlen, mladi i stari, ubeđeni Evropljanin ili evroskeptik. Učesnici projektnog konzorcijuma pažljivo slušaju svačiji glas kako bi ga razjasnili i doprli do miliona građana Evropske unije. U tu svrhu održano je 10 tematskih tribina pod nazivom „Lekcije iz krize“. U njima se sa različitim ciljnim grupama razgovaralo o lekcijama za kulturni i društveni sektor, za obrazovanje, osobe sa invaliditetom, mlade, porodice, biznis, medije, zdravstvo.

Kao rezultat diskusija tokom debata i opsežnog istraživačkog rada, prikupljene su 42 priče iz 8 zemalja: Bugarske, Češke, Nemačke, Grčke, Litvanije, Poljske, Republike Srbije i Španije. Oni su predstavljeni u onlajn brošuri na engleskom jeziku. „PRIČE O DOBROTI“ sadrži fotografije, video zapise i priče o pomoći i empatiji, lično iskustvo, dobre prakse iz iskustva lekara, NVO, zajednica, gradova i država. U njemu ćete pronaći mnoge lične, ljudske priče, neke od njih – poznate, druge – o „malim“ likovima koji su ostali van žiže pažnje. Ova brošura osvetljava svakodnevni, tihi čin ljubaznosti za koji verujemo da je još zarazniji od virusa.

Izvor: Fondacija savremenih plevenskih medija (CPM)