MEDIA PONT je neprofitna organizacija sa sedištem u Novom Sadu, Srbija, sa primarnim ciljem da promoviše i podrži rad manjinskih i lokalnih medija u Srbiji i širem regionu Zapadnog Balkana. MEDIA PONT je posvećen podsticanju razvoja manjina i lokalnih medija, jačanju njihove vidljivosti i omogućavanju njihovog aktivnog učešća u javnom dijalogu.
Od januara 2024. godine MEDIA PONT je proširio svoje polje delovanja u cilju unapređenja društvenog dijaloga, doprinosa demokratizaciji i koheziji društva, kao i rada na afirmaciji civilnog društva. Oblast delovanja MEDIA PONT je održivi razvoj u oblasti medija, kulture, umetnosti, zaštite životne sredine i uključivanja manjinskih i marginalizovanih grupa u Srbiji i regionu.