+100%-

O nama

 

Heror Media Pont je medijska agencija koja u fokus postavlja teme koje se tiču vidljivosti i prisutnosti širokog spektra manjinskih zajednica u javnom dijalogu.

 

Uspostavljena je komunikaciona platforma koju komunicira konferencija koja se od 2012. godine održava svakog novembra. Prvih pet izdanja ovog događaja bavila su se regionalnim promišljanjem pozicije manjinskih i lokalnih medija. Od novembra 2017. godine ovaj događaj prerasta na evropski nivo i u periodu do 2021. godini čini celovit sistem u okviru Platforme PLUS projekta Novi Sad EPK 2021. Ponosni smo i na krug organizacija koji nam se tokom vremena pridružio da zajedno rastemo.

 

Konferencija je prvobitno krenula kao ekstenzija brenda jedinog dnevnog lista na mađarskom jeziku u Srbiji Magyar Szó. Sada su sa nama: Asocijacija medija (Srbija), Evropska asocijacija manjinskih dnevnih listova (MIDAS), Giacomelli media (Slovenija), Minority & local media development center (Srbija), Fakultet za menadžment (Srbija).

 

Promocija manjinskih jezika i medija na jezicima manjina se uspešno sprovodi kroz manifestaciju “Pod krošnjama na Štrandu” koja se od 2013. godine realizuje u kontinuitetu sa Bibliotekom Grada Novog Sada.

 

Heror Media Pont je formirala pool manjinskih medija prema tržištu oglašavanja i Klijentima omogućava jednostavan i funkcionalan pristup ovoj medijskoj niši.

 

Pored toga, od 2017. godine otvaramo i veoma važnu temu o pristupačnim komunikacijama za osobe sa svim vrstama invaliditeta, razumevajući važnost dostupnosti informacija za sve ljude bez diskriminacije.

 

Nataša Heror, CEO

 

 

Nataša Heror kao direktorka medijske agencije Heror Media Pont bavi se unapređenjem rada medija na jezicima manjina. U 2012.  je ustanovljena Regionalna konferencija posvećena medijima na jezicima manjina koja 2017. prerasta u evropsku. Od 2013. u saradnji sa Bibliotekom grada Novog Sada se realizuje manifestacija „Pod Krošnjama na Štrandu“ kao godišnji događaj koji promoviše medije na jezicima manjina, jezike i kulturu manjinskih zajednica koje žive u Vojvodini. Godine 2015. lansirana je i Akademija za menadžment medija koja obezbeđuje neophodna znanja za upravljanje promenama u medijskim kućama.

Po obrazovanju profesorka filozofije, Nataša se kroz svoj rad bavi fenomenima koji čine realnost u kojoj živimo sa željom da svojim doprinosom učini naše društvo boljim mestom za život. Majka je Aradi Vladimira Hube i Aradi Sonje Šare. Živi i radi u Novom Sadu, Srbija.