+100%-

OKRUGLI STO Lekcije iz krize: Kako da se zaustavi društvena isključenost osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa

OKRUGLI STO

Lekcije iz krize: Kako da se zaustavi društvena isključenost osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa

četvrtak, 21. april 2022., Arhiv Vojvodine, Žarka Vasiljevića 2a, Novi Sad

 

Okrugli sto se realizuje u sklopu projekta Manage the Covid with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity koji je podržan od strane programa Evropa za građane i građanke.

 

Događaj je nastavak okruglog stola organizovanog 2019. godine sa nazivom Kultura i komunikacija. Tada je bilo reči o načinu i potrebama za pristupačnim informisanjem osoba sa invaliditetom.

 

U aprilu 2022. godine, tema se i dalje bazira na objašnjavanju potrebe za pristupačnim informisanjem i načinima na koji se pristupačno informisanje osoba sa invaliditetom ostvaruje.

Glavna pitanja za razgovor su:

  • Da li se glas osoba sa invaliditetom u dovoljnoj meri čuje?
  • Koliku podršku dobijaju osobe sa invaliditetom od zajednice a koliku od države?
  • U čemu smo uspeli? – U čemu nismo uspeli?

Razgovor će se osvrtati i na uticaj pandemije COVID-19 na osobe sa invaliditetom i marginalizovane grupe, u smislu svakodnevnog života, informisanja i opšteg utiska koji je pandemija ostavila na njih.

 

AGENDA

10:00-11:00 – PANEL diskusija:

Uticaj pandemije COVID-19 na informisanje osoba sa invaliditetom i marginalizovane grupe

Stevan Ristić, predsednik Upravnog odbora Asocijacije medija

Jelena Kotević, viša savetnica, šefica odeljenja za pritužbe, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Vladimira Dorčova Valtnerova, glavna i odgovorna urednica portala „Storyteller“

Željko Bajić, novinar, Sarajevo

Marijana Čanak, novinarka ,,Portal o invalidnosti”

Moderatorka, Nataša Heror, MLMDC

11:00-11:15 – pauza

11:15-12:15 – PANEL diskusija:

Pristupačnost kulturnom sadržaju osobama sa invaliditetom i marginalizovanim grupama

Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja

Mirko Knežević, predstavnik zajednice Gluvih

Prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski ombudsman

Ivana Rastović, kustoskinja Galerije Matice Srpske

Marijana Ramić Vulin, Fondacija Novi Sad EPK 2022

Moderatorka: Vesna Farkaš

12:15-13:00 – networking

Prevodioci na znakovni jezik su Ana Keler i Dragana Vrzić

Ulaz je slobodan.