MEDIA TALKS, SLIDER SRB

Osobe sa oštećenim vidom mogu i treba da kreiraju medijski sadržaj

U kontekstu budućeg članstva Srbije i Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Željko je predstavio pozitivnu stranu po osobe sa invaliditetom, gde bi buduće zemlje članice bile u obavezi da u svim medijskim glasilima produkuju barem 25% svog sadržaja na pristupačan način za osobe sa svim oblicima invaliditeta.

 

 

U četvrtak, 23. novembra 2023, održano je predavanje u sklopu Media Talks 2023, ciklusa predavanja koji promoviše konstruktivne razgovore, ovog puta na fakultetu dramskih umetnsoti u Beogradu. Fokus ovog predavanja bio je na temu „Pristupačno informisanje za osobe sa nekim stepenom oštećenja vida“, a predavač je bio Željko Bajić, iskusni novinar na Radiju BiH.

 

 

 

 

Bajić je započeo predavanje razmatranjem terminologije koja se koristi za osobe sa invaliditetom, ističući važnost pravilnog izražavanja. Pitanje terminologije, kako je istaknuto, direktno utiče na osećaj vrednosti i dostojanstva osoba sa oštećenjem vida. Takođe je podelio svoje razumevanje izazova sa kojima se suočavaju osobe sa oštećenjem vida u medijskom okruženju. Govoreći o važnosti pravilne terminologije, istakao je dileme oko izraza poput „invalid“ ili „slepac“, te predložio prelazak na terminologiju koja više poštuje individualnost, poput „osoba sa invaliditetom“ ili „osoba sa oštećenim vidom“. Nadovezujući se na ovu temu, predstavio je problematiku oko izraza „deca sa posebnim potrebama“ kao karakterišućeg za maloletne osobe, međutim i tu se javlja problem jer svi ljudi imaju iste potrebe, samo što se one upotpunjuju na različite načine.

 

 

Razgovarajući o pristupačnosti audio-vizuelnog sadržaja, Bajić je naveo primer aplikacije „Be My Eyes“ i istakao važnost prilagođenog medijskog sadržaja za osobe sa oštećenjem vida. Takođe je istražio kako se može poboljšati pristupačnost medija za ove osobe, uz poseban naglasak na radio kao najprilagodljivijem mediju za osobe sa nekim stepenom oštećenja vida.

 

 

U kontekstu budućeg članstva Srbije i Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Željko je predstavio pozitivnu stranu po osobe sa invaliditetom, gde bi buduće zemlje članice bile u obavezi da u svim medijskim glasilima produkuju barem 25% svog sadržaja na pristupačan način za osobe sa svim oblicima invaliditeta.

 

 

 

 

Kada je reč o poziciji osoba sa invaliditetom danas u odnosu na prošlost, predavač je istakao da današnja tehnologija omogućava osobama sa invaliditetom da postignu mnogo više, nego što je to pre bio slučaj. Međutim, društva su postala znatno zatvorenija i nepoverljiva prema osobama sa invaliditetom, gde je postalo mnogo teže osobama sa nekom vrstom invalidnosti da se profesionalno ostvare, kao što je to slučaj sa današnjim govornikom.

 

 

Predavač je nastavio razgovor o različitim izazovima i poboljšanjima koja se mogu implementirati u medijima kako bi se osiguralo da su informacije pristupačne za sve. Pored toga, istakao je važnost tehnoloških inovacija, poput veštačke inteligencije, u poboljšanju pristupačnosti medijskog sadržaja, ističući da će novi tehnološki razvoj omogućiti bolje opisivanje audiovizuelnih sadržaja za osobe sa oštećenjem vida.

 

 

Na kraju, Željko Bajić je podelio svoje novinarsko iskustvo, kao osoba bez vida, naglašavajući važnost učešća osoba sa oštećenjem vida u kreiranju medijskog sadržaja, ističući da je pristupačno informisanje za osobe sa invaliditetom od ključnog značaja za sve građane, jer je invaliditet stanje koje svako može da stekne i da s toga odnos društva prema osobama sa invaliditetom treba da bude ravnopravan.

 

 

Media Talks organizuju Heror Media Pont i Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija

 

Pokrovitelji projekta su Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodine i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, u saradnji sa Ambasadom Švedske u Beogradu.

 

 

Saopštenje sačinio Aradi Vladimir Huba

 

Foto: Heror Media Pont