Konferencija, Mišljenja & Razgovori

Dalibor Rožić: Platforma na kojoj se teme delegiraju i na kojoj se bukvalno uči o prilikama u lokalnim i manjinskim medijima

Konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima od samog početka u Gradskom veću za kulturu Novog Sada pronašla je prijatelja. Grad Novi Sad je odavno prepoznao značaj ove platforme, na kojoj se, kako kaže Dalibor Rožić, član Gradskog veća za kulturu, teme delegiraju i na kojoj se bukvalno uči o prilikama u lokalnim i manjinskim medijima.

 

Kakav značaj ima Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima za Grad Novi Sad kao prostor za dijalog o ovim medijima, inovacijama u medijskoj sferi i komuniciranju, odnosno delegiranju i novih tema o kojima se možda manje priča u medijskoj oblasti Srbije?

 

Dalibor Rožić:  Značaj Evropske konferencije kao platforme na kojoj se teme delegiraju i na kojoj se bukvalno uči o prilikama u lokalnim i manjinskim medijima je očigledan.

 

Za svaku profesiju potrebna je kontinuirana edukacija, u suprotnom stvari ostaju na polaznim osnovama i nema prilike za napredak. Tako i u ovom slučaju, Konferencija nudi mogućnost da se saznaju nove stvari, da se isprate aktuelni trendovi i standardi. S druge strane, manjinski i lokalni mediji, kao izvor informisanja građana imaju posebnu ulogu u društvu, a posebno u vremenu hiperprodukcije sadržaja i mora informacija, često neutemeljenih i neproverenih, koje do javnosti stižu neverovatnom brzinom putem novih tehnologija.

 

U tom smislu, manjinski i drugi mediji, tehnološki se moraju prilagoditi duhu vremena, ali moraju biti bastion onoga što jeste objektivno i istinito informisanje građana. Traženje adekvatnog formata za to, koji će biti privlačan za publiku, odnosno koji će na sebe skretati pažnju javnosti, jeste jedan od glavnih zadataka, s obzirom na veliku konkurenciju.

 

 

Kakav je značaj samog postojanja manjinskih i lokalnih medija u Novom Sadu, ali i uopšte?

 

Dalibor Rožić:  Njihov značaj najpre se ogleda u informisanju, a potom i u edukaciji, i ponudi kulturnih i zabavnih sadržaja. Kao što sam u prethodnom odgovoru napomenuo, živimo u svetu informacija, izuzetno pristupačnih i raznolikih sadržaja, i na pojedincu je da izabere. U tom smislu kvalitetne sadržaje koji doprinose humanizaciji društva treba učiniti zanimljivim i nametnuti se u moru atraktivnih, ali često ispraznih programa.

 

Takođe, živimo u paradigmi multidisciplinarnosti, stvari se posmatraju široko, nema više jasnih granica, pa tako medij, više nije sveden na svoju osnovnu fukciju, već može da postane deo nečeg većeg i kompleksnijeg, u smislu prezentacije nematerijalnih umetničkih i kulturnih programa i vrednosti koje se tako plasiraju, te i na taj način dobijaju značaj, kao kanal komunikacije makro projekata.

 

Dalibor Rožić (treći sleva) tokom 3. Evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima

Na koje načine Grad Novi Sad i Gradsko veće za kulturu podržavaju razvoj ovih medija?

 

Dalibor Rožić: Gradska uprava za kulturu raspisuje javne konkurse za sufinansiranje projekata u oblasti kulture, a informisanje je jedna od oblasti posebnog konkursa. Dalje, i sam konkurs namenjen javnom informisanju, ima odvojenu sekciju za projekte nacionalnih manjina i etničkih zajednica na teritoriji Grada Novog Sada u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, a koji podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina.

 

Međutim, ključna stvar je opredeljenje ove gradske administracije da bude apsolutno otvorena i dostupna građanima. Na polju kulture to se ogleda kroz brojne platforme komunikacije sa svima koji, kao deo sistema, ili nezavisno, deluju na polju kulture i informisanja, odnosno proizvodnje medijskih sadržaja. Mi uvek pronalazimo adekvatne modalitete saradnje kako bismo podržali kvalitetne programe i inicijative, pa tako i kada je reč o manjiskim i lokalnim medijima.

 

Foto: Čila David