DOMAĆI, PROJEKTI, SLIDER SRB, VESTI

Ključ uspešnog obrazovnog procesa je dobra komunikacija

Kada se dogodi problem među decom, osnovni zadatak za taj dan je da se problem reši. Odnese li se kući i stavi pod tepih, samo može da naraste, kaže Slobodan Vuletić, učitelj u osnovnoj školi ,,Nikola Tesla“ u Novom Sadu, sagovornik Vesne Farkaš i Subotnjih razgovora.

Kao doktor nauka iz oblasti komunikologije, Slobodan zna da je komunikacija ključ uspešnog obrazovanja. Slobodan gradi odnos poštovanja sa decom, želi da ih nauči da je on tu za njih, da mogu da mu se obrate i kada tema nije isključivo školska. Isto tako, želi da upozna roditelje dece kojoj predaje i da uspostavi odnos poverenja.

Milica Lazić je doktorka psiholoških nauka, naučna saradnica zaposlena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predaje studentima četvrte godine i masterima.

Ti mladi ljudi su tada već formirani, jasno znaju koji životni pravac su odabrali; međutim, brucoši kada stignu na fakultet nisu pripremljeni na značajno obimniju literaturu koju je potrebno savladati, poručuje Milica.

Nedostajuća je i bliskost studenata sa fakultetskim profesorima; persiranje jeste momenat uvažavanja, međutim, fakultetski profesori uglavnom imaju pristup da sa studentima ostvare isključivo odnos koji se tiče provere njihovog znanja koje su usvojili.

Procedure primanja profesora u zvanje uvek imaju težište na broju objavljenih radova i često se desi da profesori koji stupe na dužnost na fakultetu zapravo nemaju nikakvo pedagoško iskustvo.

I tu stižemo na kritičan momenat odnosa naučnika, instituta i praktičara.

Paradoks je sledeći: naučnici u našem društvu zapravo teže da objave svoje tekstove u eminentnim međunarodnim naučnim časopisima. Često te radove niko i ne čita od naših praktičara, a i ako ih čita, nema odgovora koji im je potreban.

Naše školstvo: osnovno, srednje, više i visoko ne zna kakve su stvarne potrebe kolega sa različitih obrazovnih nivoa.

Zato kolege ni ne dele međusobnu podršku.

Prilika je da se kolege naučnici-istraživači zainteresuju koja bi to akademska istraživanja direktno pomogla kolegama u osnovnoj i srednjoj školi da ostvare što bolje rezultate sa svojim đacima.

Zato je potrebno da se komunicira kako bismo ozdravili obrazovni proces u našem društvu

Moderatorka Subotnjih razgovora je Vesna Farkaš.

Program je organizovao Heror Media Pont uz podršku Uprave za kulturu grada Novog Sada.

Sledeće subote, 25. maja razgovaramo sa preduzetnicama.

Izvor: Heror Media Pont

Foto: Heror Media Pont

 

U Novom Sadu, 18. maja 2024. godine