EPK 2021, Pristupačne komunikacije

Realizacija aktivnosti vođenja kroz Arhiv Vojvodine za gluve i nagluve osobe u projektu „Istorija u slikama na znakovnom jeziku“

 

U okviru projekta “Istorija u slikama na znakovnom jeziku” koji realizuje Arhiv Vojvodine u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Vojvodine i Heror Media Pontom, kao predviđena aktivnost, organizovano je vođenje kroz Arhiv Vojvodine za gluve i nagluve osobe, članove Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine. Domaćin je bila Ljiljana Bubnjević, PR i arhivista koja je goste provela kroz ovu Ustanovu kulture.

 

 

Pored aktuelne izložbe „Masteri 2018.“ studenata master studija sa Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti iz Novog Sada, predstavljeni su: istraživačka sala, laboratorija, prostorija za sređivanje arhivske građe, depo i uopšte proces rada Arhiva Vojvodine, sa pozivom da svakoga dana u periodu od 8-14 časova građani mogu doći i istraživati o temama koje ih zanimaju.

 

 

Podsećamo da se u okviru ovog projekta sprovodi i obuka zaposlenih iz pet novosadskih ustanova kulture, a zaposleni iz Arhiva Vojvodine su imali priliku da pozdrave goste na znakovnom jeziku.

 

 

Projekat je finansiran od strane Fondacije Novi Sad EPK 2021.

 

 

Foto: Vladimir Mučibabić