+100%-

Publikacija „Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe?“

 

Publikacija pod nazivom „Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe“, koja je danas objavljena, predstavlja jedan od rezultata Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima održane 15. i 16. novembra 2018.

 

Publikaciju možete čitati na OVOM LINKU.

 

+100%-

Manjinski mediji su deo kulturnog nasleđa, poručeno je na svečanom otvaranju Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima

 

Manjinski mediji su deo kulturnog nasleđa, poručio je potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević na današnjem svečanom otvaranju Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima u Novom Sadu.


Izvor: Pokrajinska vlada


Ističući značaj javnog informisanja u očuvanju jezika, kulture, tradicije nacionalnih manjina, potpredsednik Milićević je naglasio da mediji, koji svoje sadržaje proizvode i javnosti prezentuju na jezicima nacionalnih manjina, kogu, i moraju, da se posmatraju i kao deo kulturnog nasleđa.

 

On je naglasio da je Pokrajinska vlada odlučna da i dalje pruža punu podršku efikasnom funkcionisanju modela informisanja na manjinskim jezicima u AP Vojvodini.

 

Milićević je podsetio da Pokrajina podržava aktivnosti nacionalnih saveta koji izdaju 22 lista na osam jezika, pokrenula je i finansira izgradnju zgrade regionalnog javnog servisa – Radio-televizije Vojvodine, koja proizvodi i emituje sadržaje na čak 15 jezika.

 

„Kontinuirano se povećavaju i sredstava iz pokrajinskog budžeta za projektno sufinansiranje stotinak štampanih, elektronskih i internet medija koji – u celini ili delimično – sadržaje proizvode na jezicima nacionalnih manjina,“ naglasio je Milićević.

 

Nataša Heror, Đorđe Milićević i Dragana Milošević (s leve strane) / Foto: Pokrajinska vlada

 

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević naglasila je da multietničnost i multikulturalnost Vojvodine dragoceno nasleđe, koje se mora pažljivo čuvati i razvijati i, što je još važnije, način života u svim njegovim segmentima, uključujući i informisanje.

 

„Upravo zbog toga postoji stabilan sistem materijalne podrške medijima na manjinskim jezicima,“ kazala je Milošević i dodala da će se u pokrajinskom budžetu za 2019. godinu subvencije manjinskim listovima povećati za pet odsto, što će svakako doprineti njihovom stabilnom i održivom funkcionisanju.

 

Direktor Heror Media Pont Nataša Heror je rekla da su ove godine u rad konferencije uključeni i predstavnici lokalnih samouprava, jer je važno da znaju trendove u kojima se kreće produkcija manjinskih medija kako u Srbiji, tako i širom Evrope, odnosno, koje su potrebe medija da bi što bolje funkcionisali.

 

Nataša Heror / Foto: Pokrajinska vlada

 

Ovogodišnja konferencija pod nazivom „Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe“ razmatra poziciju manjinskih medija kao aktivnih članica razvoja evropskog društva kroz nekoliko tema: kulturna prava, samoregulacija manjinskih medija, novi biznis modeli u medijskom sektoru i definisanje fenomena manjinskih medija kao kulturnog nasleđa.

 

Dijalog o ovim temama su već danas podstakli i predavači Goran Tomka, docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i gostujuć predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Marc Röggla, istraživač, Evropska Akademija, Institut za manjinska prava, Italija i Pavle Zlatić, vođa tima za digitalne medije u projektu jačanja okruženja za održivost medija IREX,  koji su prvog konferencijskog dana ponudili svoje tumačenje tema i pojava, kao što je sloboda u medijima, kulturna prava manjinskih zajednica i održivost medija i novi biznis modeli u medijskom sektoru.

 

Konferenciju organizuju Heror Media Pont, Magyar Szo, Asocijacija medija, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija u saradnji sa MIDAS-om. Pokrovitelji su Ministarsvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Uprava za kulturu Grada Novog Sada i Fondacija EPK 2021.