Pristupačne komunikacije

Kovid može označavati brigu, razum, vrednosti, jedinstvo i solidarnost

Ovo je pokazao evropski projekat sa partnerima iz 8 različitih država

 

Bliže se kraju aktivnosti projekta “Upravljati Kovid krizom sa pažnjom, razumom,
vrednostima, jedinstvom i solidarno” (Manage the COVID crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity, akronim: Carer On).

 

 

 

Projekat se finansira preko druge tačke programa Evropa za građane i građanke “Demokratsko angažovanje i društvena participacija”. Koordinator projekta je Fondacija Contemporary Pleven Media iz Plevena, Bugarska. Partnerske organizacije sui z 7 drugih evropskih država: ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (AIFED), Granada, Španija; EDUCOMMART, Atina, Grčka; JUGEND-& KULTURPROJEKT EV, Drezden, Nemačka; Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija, Novi Sad, Srbija; SPIRALIS, Prag, Češka; OPEN LITHUANIA FOUNDATION (OLF), Vilnius, Litvanija i 36.6 CENTRUM KOMPETENCJI, Lođ, Poljska.

 

Kovid kriza i dalje traje, naš cilj je da SVOT analizu krize dopunimo rezultatima aktivnosti pomenutog projekta, da zabeležimo greške i propuste napravljene tokom krize, ali i da vidimo koji su zaključci i pouke iz nje, poručuju organizatori projekta.

 

Ovaj projekat stavlja u prvi plan običnog čoveka: doktora, menadžera, učitelja, umetnika, roditelja, nezaposlene, mlade, stare, ubeđene Evropljane i euroskeptike.
Partneri na projektu su pažljivo slušali sve ciljne grupe kako bi njihov glas bio jasan i
mogao da dopre do miliona građana Evropske unije. Sa ovim ciljem je održano 10 tematskih debata pod nazivom “Lekcije iz krize” koje su sa različitim ciljnim grupama obrađivale sledeće teme: kulturu, obrazovanje, osobe sa invaliditetom, mlade, porodicu, biznis, medije, društveni sektor i zdravstvo.

 

Rezultat debata i istraživačkog rada sprovođenog kroz projekat su 42 priče iz svih 8 zemalja (Bugarske, Češke, Nemačke, Grčke, Litvanije, Poljske, Španije i Srbije) objedinjene u onlajn brošuru na engleskom jeziku pod nazivom “Stories of Goodness” (Priče o dobroti).

 

Brošura je sačinjena od ličnih iskustava o pružanju pomoći jedni drugima, fokusira se na manje aktere koji su ostali van žiže javnosti. Priče o dobroti osvetljavaju svakodnevne činove dobročinstva i ljubaznosti za koja verujemo da mogu biti zaraznija od virusa. Koordinator projekta Fondacija “Contemporary Pleven Media” je 28. oktobra 2022. organizovala poslednji događaj projekta “Upravljati Kovid krizom sa pažnjom, razumom, vrednostima, jedinstvom i solidarno”, konferenciju pod nazivom “Lekcjie iz Krize”. Konferencija je održana u konferencijskoj sali hotela Rostov u Plevenu, Bugarska sa preko 100 učesnika, među kojima su bili učenici, student, profesori i javne ličnosti. Specijalni gosti su bili predstavnici partnerskih organizacija iz Španije, Litvanije, Poljske, Češke i Srbije. Predstavnici iz Grčke i Nemačke su prisustvovali događaju onlajn.

 

 

Predsednica Upravnog odbora Fondacije Contemporary Pleven Media Ivanka Vateva je otvorila konferenciju sa kratkim pregledom aktivnosti projekta koje su počele u maju 2021. godine.

 

Pandemija uzrokovana virusom Covid-19 je dovela do promena u životima svih nas, shodno tome, neke od aktivnosti projekta su morale da se prilagode situaciji – neke debate su morale da pređu na onlajn format i datum završetka projekta je morao da se promeni.

 

 

Kriza je donela sa sobom mnoge probleme, ali sa njima i različita rešenja: ljudi su počeli više da čine dobročinstva, da pomažu jedni drugima, da se solidarišu i naglasila se potreba da se stanje osetljivih i marginalizovanih grupa poboljša. Takođe se ubrzala implementacija digitalnih alata u školstvu. Ivanka Vateva je istakla ove zaključke i sa velikim zadovoljstvom konstatovala da su učenici do njih došli tokom diskusija metodom Vorld kafe.

 

 

Uoči konferencije u Plevenu, održano je šest ovakvih diskusija uz učešće učenika srednjih škola iz Plevena. Obrađene teme su bile identične onima sa 10 debata održanih u osam partnerskih zemalja – privreda, zdravstvo, obrazovanje, kultura, mediji, socijalna zaštita i nevladinin sektor. U obliku desetominutnih diskusija, mladi su davali predloge rešenja za neku narednu krizu. Na konferenciji je rad sa Vorld Cafe-a predstavljen kratkim video zapisom a ideje učenika su vizuelizovane izložbom na tu temu.

 

Partneri sa projekta su podelili sopstveni doprinos, ističući zaključke debata i priče koje su pripremili za onlajn brošuru Priče o dobroti. Brošuru o činovima dobrote, empatiji, pomoći i solidarnosti u godinama krize možete pogledati na sajtu projekta: https://www.care-on.eu/en/ .

 

Konferencija se završila gledanjem TED predavanaj Bila Gejtsa “Možemo učiniti pandemiju Covid-19 poslednjom pandemijom” i naknadnom diskusijom na tu temu.

 

From all the conclusions in the partner debates and the ideas of young people, as well as after what was shared at the conference, a document will be prepared with recommendations to the European Commission for actions in case of future crisis. This is the main goal of the project.