MEDIA TALKS

,,Media Talks“ su prava prilika za razmenu mišljenja

Prof.dr Smiljana Milinkov šefica Odseka za medijske studije, Filozofski
fakultet, Novi Sad


„U društvu koje teži da bude demokratsko, razmena mišljenja je preko potrebna, pogotovo ako imamo u vidu da je reč o medijima manjinskih zajednica. Uvek je značajno kada se temi
manjinskih medija i zajednica posveti dodatna pažnja i kada studenti i studentkinje dobiju drugačiju perspektivu i imaju priliku da čuju neke autentične glasove. ’Media Talks’ su prava
prilika za to!“  

Da li model razgovora/predavanja „Media Talks“ koji će biti održan na Filozofskom
fakultetu u Novom Sadu, može dodatno inspirisati studente i otvoriti im nove perspektive u sagledavanju problematike manjinskih medija i zajednica?

 

S obzirom da se na Filozofskom fakultetu tradicionalno odvija nastava na jezicima

različitih nacionalnih zajednica, može se reći da se studenti školuju u jednoj atmosferi multijezičnosti. U nastavnim planovima Žurnalistike i Komunikolgije i odnosa s javnošću su i predmeti koji se konkretno bave pitanjima interkulturalnosti, medija i izveštavanjem na jezicima različitih nacionalnih zajednica. Takođe se znatna pažnja posvećuje društveno osetljivim grupama. Naravno, uvek je značajno kada se tim temama posveti dodatna pažnja i kada studenti i studentkinje dobiju drugačiju perspektivu i imaju priliku da čuju neke autentične glasove.
„Media Talks“ su prava prilika za to.

Imajući u vidu da su ciljne grupe projekta koji realizujemo, studenti kulturologije, komunikologije i novinarstva, odnosno budući „radnici“ u medijskoj industriji, da li je naučni pristup ključ inovativnosti u preduzetničkom poduhvatu, posebno u medijskoj sferi?

 

 

Od svog osnivanja, 2004. godine i prvih generacija studenata i studentkinja Odsek za

medijske studije posvećuje pažnju spajanju teorije i prakse, sa posebnom brigom o profesionalnim i etičkim standardima. Negujemo dobru saradnju sa različitim medijskim i istraživačkim organizacijama, novinarskim udruženjima, civilnim organizacijama i smatram da je to povezivanje uvek na obostranu korist u smislu proširivanja znanja i iskustava.

Koliko je važan razgovor, debata, razmena mišljenja u razumevanju problematike
manjinskih medija?

 

U društvu koje teži da bude demokratsko, razmena mišljenja je preko potrebna,

pogotovo ako imamo u vidu da je reč o medijima manjinskih zajednica. U situaciji kada mediji koji izveštavaju na većinskom jeziku uglavnom ignorišu nacionalne zajednice, što sa druge strane dovodi i do određene zatvorenosti i samodovoljnosti manjinskih medija, važno je podsticati razmenu iskustava, dijalog i negovati ono što nedostaje našem društvu, a to je interkulturalnost, odnosno saradnja i prožimanje različitih nacija, jezika i kultura.

 

Prijavni formular za događaj ,,Media Talks“

 

Razgovor vodio: Željko Ivanji