Pristupačne komunikacije

Projekat „Upravljajte kovid krizom sa pažnjom, razumom, vrednostima, jedinstvom, solidarnošću“ finansira Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“

Odeljak 2: „Demokratski angažman i građansko učešće“

Mera 2.3 „Projekti civilnog društva“

Događaji: U okviru ovog projekta organizovano je 11 događaja u 8 gradova: Pleven, Atina, Viljnus, Prag, Granada, Drezden, Novi Sad i Lođ, a onlajn brošura na engleskom PRIČE O DOBROTI je proizvedena i distribuirana onlajn. Na događajima je učestvovalo ukupno 740 ljudi, od kojih 336 iz Plevena (Bugarska), 49 iz Kifisije/Atine (Grčka), 61 iz Vilnjusa i drugih gradova (Litvanija), 71 iz Praga (Češka), 45 iz Granade ( Španija), 67 iz Drezdena (Nemačka), 56 iz Novog Sada (Srbija) i 55 iz Lođa (Poljska). Na završnoj manifestaciji u Plevenu (Bugarska) učestvovalo je 117 ljudi, uključujući partnere iz Španije, Poljske, Češke, Litvanije, Srbije, Grčke i Nemačke. Događaji su se odvijali u periodu trajanja projekta – od 1. maja 2021. do 31. decembra 2022. Kratak opis: Projekat „Upravljajte COVID krizom sa pažnjom, razlogom, vrednostima, jedinstvom, solidarnošću“ je odgovor na globalnu krizu koja je pokušala da „zaustavi rotaciju Zemlje“. U njegovom srcu je ideja da je primena evropskih vrednosti, brige, jedinstva i solidarnosti najefikasniji način da se izborimo sa posledicama ukupne krize izazvane Covid-19. Osnovni cilj projekta bio je da se razgovara o problemima koje je pandemija stvorila u svim sferama života: zdravstvu, privredi, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, kulturi i da se predlože mere i pristupi za bolje suočavanje sa sledećom sličnom krizom. To smo postigli sa 10 DEBATA održanim sa stručnjacima, javnim ličnostima i građanima. U onlajn brošuri PRIČE O DOBROTI sakupili smo primere i dobre prakse iz cele Evrope. Održali smo WORLD CAFFE sa mladim ljudima da razgovaramo o i ponudimo ideje. Na MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI sumirali smo rezultate projekta. Sve naučeno sistematizovano je u završni dokument – obraćanje članicama Evropske komisije i Evropskog parlamenta, sa preporukama za evropsku politiku u borbi protiv kriza.

 

Događaj 1
Učešće: Događaj je okupio 45 građana grada Kifisije/Atine (Grčka).

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan u ,,Anderground orkestru mladih“ (Underground Youth Orchestra) u Atinskoj koncertnoj dvorani, muzičkoj školi u Kalamati „Maria Kallas“ i muzičkom studiju NMA „Salvia“ 20.06. i 16-17.07.2021.

 

Kratak opis: U 3 debate uživo u organizaciji Educommarta, pod nazivom „Postoji li recept za kulturu u vreme krize?“, umetnici: muzičari, učenici muzičkih škola, horisti su podelili svoja iskustva i dali svoje „recepte“. Pitanja o kojima se raspravljalo bila su: Da li je kriza rodila nove asocijacije ili nove kreativne metode? Koje protivmere i pomoć su najefikasnije? U kojim oblicima je spoljna pomoć najefikasnija? Kako su vam muzika i umetnost pomogli da prebrodite krizu? Stalno zakazivanje dnevnih poslova, učenje muzike, učešće u gimnastici i korišćenje slobodnog vremena za nova interesovanja pružili su rešenja za izolaciju izazvanu pandemijom. Pomoć na državnom nivou u upravljanju pandemijom došla je nakon usklađivanja Grčke sa Evropskom unijom i mera preduzetih za zaštitu evropskih naroda (vakcine, lekovi, higijenska pravila). Kriza je donela nove metode u pogledu korišćenja tehnologije i komunikacije na novim platformama sa profesionalnom ili obrazovnom orijentacijom. Mladi muzičari su ispričali da su kreirali onlajn muzičke projekte i pohađali radionice onlajn.

 

Događaj 2
Učešće: Događaj je okupio 53 građana i građanki iz Vilnjusa (Litvanija).

 

Lokacija/Datum: 3 onlajn radionice, 13, 21. i 25. oktobra 2021.

 

Kratak opis: Događaj je bio posvećen temi onlajn učenja tokom pandemije i budućnosti digitalnog obrazovanja i odvijao se pod motom „Online obrazovanje: (ne)naučene lekcije“.

 

U seriji od 3 onlajn radionice sa edukatorima i studentima, Fondacija ,,Otvorena Litvanija“ (Open Lithuania) je tražila mišljenje obe strane u procesu. Prema istraživačima, poremećaj redovnog procesa učenja zbog Covid-19 zahtevao je kolektivne napore i osiguranje autonomije. Nastavnici su morali da se nose sa sistemskim i organizacionim izazovima prelaska na obrazovanje na daljinu. Neki od izazova nisu bili novi. Sticanje veština za nove IT alate, raznovrsnost okruženja za učenje, raznovrsnije aspekte interakcije učenika je pozitivno. Ali onlajn učenje tokom blokade Covid-19 istaklo je probleme sa procenom učenika i angažovanjem u procesu učenja. Kako je većina nastavnika imala poteškoća da se prilagodi novom načinu učenja, učenici su imali veliki teret samostalnog disciplinovanja i upravljanja vreenom, više samostalnog rada i domaćih zadataka, jer su nastavnici pogrešno verovali da učenici imaju više slobodnog vremena. Mladi su se često osećali ostavljenima.

 

Događaj 3
Učešće: Događaj je okupio 62 građana i građanki iz Praga (Češka).

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan onlajn 2. novembra 2021. godine uz ljubaznu podršku senatorke Miluše Horske.

 

Kratak opis: Onlajn konferenciju „Živimo u vremenima korone“ organizovao je Spiralis – Prag, organizacija koja 22 godine pruža podršku ljudima u teškim životnim situacijama, obučavanjem i konsultovanjem direktno ugroženih grupa ili stručnih timova nevladinih organizacija koje rade u javnom interesu. Tema debate bila je „Pouke iz krize: Šta su novi izazovi za roditelje?“. Jedna od preporuka je da se obezbedi adekvatno finansiranje neprofitnih organizacija koje štite prava žena. Situacija žena u pandemiji se pogoršala više nego muškaraca. Žene snose veći udeo u brizi o deci svih uzrasta i njihovih roditelja, što je dovelo do značajnijeg povećanja nezaposlenosti žena nego muškaraca u leto 2020. Sistem, koji bi trebalo da pomogne roditeljima i njihovoj deci, često se okreće protiv njih. Na primer, zbog administrativne, odnosno, organizacione složenosti, potrebno je da se više puta dokazuje pravo na pomoć. Postoji veliko preopterećenje porodica u izolaciji. Usluge podrške i rehabilitacije nisu bile dostupne i deca su patila od nedostatka usluga za podršku njihovom mentalnom zdravlju. Staratelji su prezaposleni i njihov doprinos društvu je potcenjen. Zaključci: U vremenima krize, kapacitet usluga pomoći treba dodatno povećati, a ne samo ostati na raspolaganju.

 

Preporuke koje je dala grupa takođe uključuju: Uspostavljanje partnerstva između države i neprofitnih organizacija za porodicu; Obezbeđivanje višegodišnjeg finansiranja neprofitnih organizacija; Predstavnici NVO treba da nauče kako da predstave uspehe i uticaje svojih aktivnosti. Zainteresovanima je dostupan i snimak prezentacije svih predavača i seminara na YouTube kanalu Spiralis.

 

Događaj 4
Učešće: Događaj je okupio 40 građana i građanki Granade (Španija), od kojih je 34 lično bilo prisutno, 6 onlajn.

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan u gradu Granada (Španija) 24. marta 2022.

 

Kratak opis: Debata je bila posvećena temi „Šta su nevladine organizacije naučile iz vremena pandemije i čemu su naučile građane ?“. Sastanak je održao AIFED, sa učenicima IES Hispanidad School, Granada. Razgovarali su o pandemiji koronavirusa i o tome kako je ona uticala i utiče na studente u svakodnevnom životu. Sada kada se čini da je virus u velikoj meri pod kontrolom, postoje pozivi za jačom ulogom Evropske unije u borbi protiv krize. U tom smislu, na sastanku je bilo reči i o Evropskoj uniji, sa posebnim akcentom na obrazovanje koje se nudi studentima. Na primer, Evropska unija daje studentima priliku da studiraju u inostranstvu i steknu nova iskustva kroz različite programe kao što je Erazmus+. Takođe, pošto mnogi studenti iz različitih zemalja rade u AIFED-u kroz Eramus+ Internship, studenti su mogli da postave mnoga pitanja, a organizatori su mogli da im daju savet ili da ispričaju mladima o prethodnom iskustvu NVO.

 

Događaj 5
Učešće: Događaj je okupio 60 građana i građanki iz Drezdena (Nemačka).

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan u gradu Drezdenu (Nemačka), 22. aprila 2022.

 

Kratak opis: Događaj je bio posvećen razmišljanjima o lekcijama iz COVID krize kao što je „Lekcije solidarnosti: Zašto ako pomažete drugima u krizi, pomažete i sebi“. Diskusija koju je organizovao JPKeV održana je uživo, u klubu. Fokusirao se na to šta je pravi stav, naš unutrašnji kompas i kako nam daje stabilnost u nestabilnim vremenima. Pozorišni pedagog Semjuel Fink je sa svim gostima uvežbavao takozvanu pozorišnu pozu kako bi naučili kako stabilan stav tela može da nas podrži u unutrašnjem držanju. Glavne izjave učesnika su se uglavnom odnosile na teme kao što su solidarnost sa drugima, suočavanje sa usamljenošću i prihvatanje drugih mišljenja. Većina učesnika je opisala kako su naučili mnogo o sebi i društvu tokom pandemije. Ljudi su različito reagovali zbog različitih ličnih okolnosti. Sve u svemu, došlo je do opšteg razvoja saosećanja, međusobnog pomaganja, poštovanja najbližih prijatelja, otkrivanja ko je zaista važan u životu, uživanja u malim stvarima i zahvalnosti za život. Neki od učesnika su takođe izjavili da krizu vide kao priliku da bolje upoznaju svoje bliske prijatelje, da provode više vremena sami i saznaju više o sopstvenim željama, da iskoriste izolaciju i usamljenost kao vreme za odmor. Međutim, mnogi su takođe izrazili izvesno gađenje zbog porasta sebičnog ponašanja u društvu od pandemije. Oni su tokom pandemije shvatili da naše društvo ima veliki deficit u empatiji i videli su ovu krizu kao sjajnu priliku da aktivno žive u solidarnosti.

 

Događaj 6
Učešće: Događaj je okupio 46 građana i građanki Novog Sada (Srbija)

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan uživo u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu, Srbija, 21. aprila 2022. godine.

 

Kratak opis: Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija – MLMDC je održao debatu uživo na temu ,,Lekcije iz krize: Kako se može zaustaviti socijalna isključenost osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa?“. Diskusija je bila fokusirana na to kako i u kojoj meri su medijski sadržaji bili dostupni osobama sa invaliditetom i pripadnicima marginalizovanih grupa tokom pandemije, da li su imali pristup kulturi. Učesnici oba panela bili su uzrasta 17-65+: osobe sa invaliditetom, školarci, studenti, novinari, psiholozi, predstavnici zajednice gluvih i zajednice slepih, Ombudsman AP Vojvodine, rukovodioci Zavoda za kulturu. Pozitivan primer dao je novinski portal koji se trudi da ne upadne u zamke u koje mediji često upadaju tokom pandemije, poput puštanja senzacionalnih članaka. U specijalizovanim medijima veoma je važno da sadržaj ne bude za osobe sa invaliditetom, već da se kreira zajedno sa njima. Svojevremeno su date preporuke za mere Vladi Srbije, na primer, da svi medijski sadržaji, a posebno informativni, budu dostupni osobama sa invaliditetom. Pojavila su se dva problema: zašto osobe sa invaliditetom nisu u publici i zašto nisu kreatori kulturnih sadržaja. Panelisti su se saglasili da je neophodno formirati timove za upravljanje medijskim kriznim situacijama koji će obučiti novinare za rad u vanrednim situacijama i informisati kulturne institucije o potrebi dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe sa invaliditetom i njihovom učešću u tome. MLMDC je štampao i distribuirao luksuznu brošuru o projektu.

 

Događaj 7
Učešće: Događaj je okupio ukupno 90 građana i građanki, od kojih 86 iz grada Plevena, 2 iz grada Sofije i 2 iz grada Dolna Mitropolija (Bugarska).

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan u gradu Plevenu (Bugarska) 8. jula 2022. i 12. septembra 2022.

Kratak opis: CPMF je održao tri debate uživo. Ujutro 8. jula, u umetničkoj sali hotela „Rostov“ – Pleven, održana je debata sa predstavnicima privrede, koju je vodio finansijer Martin Zaimov, na temu „Kriza kao prilika da svet učinimo zelenijim, više digitalnim i efikasnijim“. Suorganizator manifestacije bila je Granska privredna komora – Pleven. Učestvovali su predsednici Granske komore i Privredne komore – Pleven, predstavnici različitih privrednih sektora: finansija, IT-biznisa, nekretnina, poljoprivrede i stočarstva, trgovine, usluga, turizma, farmacije, organizovanja izložbi. Pored uticaja COVID-19 na poslovanje, učesnici su razgovarali o ulozi nauke i medija, da li postoji demografska katastrofa i zašto se ankete generalizuju, ali rezultati ne važe podjednako za sve grupe. Analizirane su implikacije za 3 sektora – tržište nekretnina, digitalizaciju i poljoprivredu. Zaključak – nekim preduzećima je pandemija donela rast, a drugima gubitke i hitnu potrebu da promene budu adekvatne sadašnjosti i budućnosti.

 

Popodnevna debata bila je na temu „Kako prepoznati lažne vesti i kako se nositi sa njima?“. Voditeljka debate bila je Ralitsa Kovačeva – novinarka, glavna urednica sajta factcheck.bg, koja predaje na Fakultetu za novinarstvo i masovne komunikacije SU „Sv. Kliment Ohridski“.

 

Koja je definicija dezinformacija, koja je razlika između dezinformacija i propagande, zašto dezinformacije o COVID-19 tako dobro funkcionišu i kako se objašnjava fenomen zašto u Bugarskoj ima manje lažnih vesti o samoj pandemiji nego o vakcinaciji. Učesnici su naučili mnogo, videli publikacije i video na tu temu. Zaključak – poverenje u institucije je ključni faktor u širenju i uticaju dezinformacija o Covid-19. U dve debate učestvovala su 63 učesnika. Zbog letnjeg raspusta studenata, debata na temu „Pouke iz krize za zdravstvo u EU: Veće poverenje u lekare i naučnike, ali i veća očekivanja“ održana je 12. septembra u jednoj od učionica Medicinskog univerziteta – Pleven. Učestvovali su lekari, medicinske sestre, nastavnici i studenti Medicinskog univerziteta – Pleven, predstavnici zdravstvenih ustanova, građani, novinari. Vanredna profesorka Kamburova predstavila je rezultate studije o efektima COVID-19 na romsku etničku grupu u Bugarskoj. Njeni glavni nalazi su da su negativni aspekti zdravstvenog statusa zastupljeniji među ugroženim osobama i Romima, pandemija COVID-19 postavlja pitanja o produbljivanju nejednakosti kao što su rasna i geografska diskriminacija, nejednakosti u pristupu kvalitetnom lečenju i vakcinaciji, o ravnoteži između javnog zdravlje i individualnih prava, sa negativnim posledicama uticaja ovih razlika na globalnu zdravstvenu pravednost. Prema rečima drugog predavača – vodećeg pulmologa dr Ivankovske, COVID-19 se pokazao kao test za sve, ne samo za medicinu. Vreme je da se rastanemo od stava da neko drugi, neko spolja, treba da rešava probleme studenata, kulture, privrede. Poziv je da zasučemo rukave i tražimo nove puteve, da razvijemo nova čula, nove ideje koje moraju da „napadnu“ državu da bi se kriza prevazišla. Pozitivna stvar je što danas znamo mnogo više o epidemiologiji, o imunologiji, o brojnim virusnim modifikacijama. Takođe znamo više o terapiji. Znamo više o antibioticima. Ali velika nada se zove Vakcina. Vakcine spašavaju živote i to je činjenica još od 17. veka. Student Nikolaj Cankov je podelio svoje iskustvo volontera na COVID odeljenju bolnice u Svištovu. Ponosan je na svoju odluku i uveren je da je stekao izuzetno dragoceno iskustvo. Za njega je suština da uvek treba da budemo spremni za problem kao što je ova pandemija. To je nešto što znamo jer se to dešavalo i ranije, a pošto će se sigurno ponoviti, moramo imati plan da se nosimo sa tim. Budući lekar je optimista jer veruje da se u tom pravcu već radi i da ćemo sledeću ovakvu krizu brže prebroditi. Takva mišljenja čula su se i iz publike, uprkos dozi skepse i poređenja sa susednim zemljama.

 

Napravljene su šarene pozivnice i poster za događaj.

 

Događaj 8
Učešće: Događaj je okupio 53 građana i građanki grada Lođa (Poljska).

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan uživo u gradu Lođ (Poljska) 6. oktobra 2022.

 

Kratak opis: Novi poljski partner – 36.6 Competence Center ušao je u projekat sa „letećim startom“ i za kratko vreme uspeo da organizuje velike događaje i medijsko praćenje projekta. Odštampani su flajeri. Opštinska biblioteka u Lođu (Ogranak 73) sa Senior Clubom i Tehničkim univerzitetom u Lođu (Institut za marketing i održivi razvoj) pridružili su se debati uživo u opštinskoj biblioteci Miejska kao partneri. Preovladavali su mladi, mlađi od 30 godina. Teme za diskusiju: Uloga emocija u životu, na poslu i u društvenom sektoru; Nove mogućnosti ili nove teškoće za osobe sa posebnim potrebama; Odnosi i aplikacije – kako koristiti tehnologiju u izgradnji odnosa; Motivacija i posvećenost u kriznoj situaciji; Društveni mediji kao pretnja ili rešenje itd. Navedena je studija da su glavne emocije tokom pandemije anksioznost, frustracija i umor. Preko 80% ljudi brine za zdravlje svojih najmilijih, a manje za svoje zdravlje. Gotovo polovina (47%) ispitanika izražava zabrinutost zbog stanja finansijskih sredstava koja su im potrebna za život. Postoji i bojazan (preko 60% ispitanika) da će pandemija trajati predugo. Frustracija ispitanika je uglavnom zbog nemogućnosti da normalno obavljaju svoje dužnosti (43% to oseća jako ili veoma snažno) i osećaja neaktivnosti i gubljenja vremena (28%). Skoro polovina (47,4%) ukazuje na jak ili veoma jak umor od krize. Nalazi pokazuju da se plašimo opasnosti od pandemije – i zdravstvenih i ekonomskih – ali razumno verujemo u mere predostrožnosti. Negativne emocije nastaju iz svojevrsnog nedostatka kontrole nad situacijom, iz svakodnevnih ograničenja koja nam se nameću. Više lekcija naučenih iz debate: Treći sektor prvo pomaže najugroženijim grupama (npr. starima); Inicijative odozdo prema gore, uobičajene na mnogim nivoima, na dobrovoljnoj osnovi, imaju snažan efekat; Specifično iskustvo pandemije u Poljskoj tokom rata u Ukrajini – empatija, gostoprimstvo, organizovanje podrške izbeglicama. Od 24. februara 2022. godine više od 7 miliona izbeglica je prešlo poljsku granicu i dobilo hitno zbrinjavanje, od kojih 3 miliona i dalje živi u poljskim porodicama.

 

Događaj 9
Učešće: Događaj je okupio 43 učesnika, od kojih 3 iz Atine (Grčka), 7 iz Vilnjusa (Litvanija), 7 iz Praga (Češka), 3 iz Granade (Španija), 7 iz Drezdena (Nemačka), 8 iz Novog Sada (Srbija) i 8 iz Plevena i Burgasa (Bugarska).

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan u potpunosti onlajn od 15. januara 2022. do 30. juna 2022. Kratak opis: Kao rezultat diskusija tokom debata, intervjua, izveštaja i opsežnog istraživačkog rada, prikupljene su 42 priče iz 8 zemalja: Bugarska, Češka, Nemačka, Grčka, Litvanija, Poljska, Republika Srbija i Španija. Oni su predstavljeni u onlajn brošuri na engleskom jeziku. „Priče o dobroti“ sadrže fotografije, video zapise i priče o pomoći i empatiji, lično iskustvo, dobre prakse iz iskustva lekara, nevladinih organizacija, zajednica, gradova i država. U njoj ćete pronaći mnoge lične, ljudske priče, neke od njih – poznate, druge – o „malim“ likovima koji su ostali van žiže pažnje. Priče su raspoređene u 5 celina: Briga, Razum, Vrednosti, Jedinstvo, Solidarnost. Ova brošura osvetljava svakodnevni, tihi čin ljubaznosti za koji verujemo da je još zarazniji od virusa.

 

Događaj 10
Učešće: Događaj je okupio 131 građana i građanki grada Plevena (Bugarska).

 

Lokacija/Datum: Događaj se održao uživo u Plevenu (Bugarska) od 24. do 26. oktobra 2022.

 

Kratak opis: World Cafe, planiran da se održi tokom završnog događaja projekta – Međunarodne konferencije, CPMF je organizovao posebno, tri uzastopna dana pre konferencije. To je omogućilo da se Kafe održi mnogo kvalitetnije i na vreme da se rezultati sistematizuju. Učestvovali su učenici iz 6 plevenskih školskih ustanova: SU „Stojan Zaimov“, NUI „Panajot Pipkov“, PGEHT „Prof. Asen Zlatarov“, DFSG „Intelekt“, PGMET Pleven i Dom učenika srednjih škola „Danail Popov“.

 

U svakoj školi su pripremljeni stolovi za razgovor o 4 od 10 tema koje su postavili organizatori. U diskusijama su dotaknute sve teme, a najviše se govorilo o onlajn učenju i budućnosti digitalnog obrazovanja, lažnim vestima i strahu od zaraze, kao i o metodama potrebnim za povećanje poverenja u lekare i naučnike. Mladi, mahom učenici X i XI razreda, ali i osmaci i deveti razredi, pokazali su visoku svest, znanje i brzu orijentaciju, kombinovanu sa umećem i bogatom maštom. Direktori i nastavnici su učestvovali u preliminarnoj pripremi i zajedno sa volonterima prisustvovali Svetskim kafeima. Format događaja sugeriše da se diskusija o temama odvija kroz kreativno rešavanje problema, podsticanje saradnje i deljenje novih ideja i mišljenja svih učesnika.

 

Učenici su podeljeni u grupe i sede za stolovima koji su im dodeljeni. Svaka grupa dobija pitanje ili problem za koji mora da predloži rešenje ili da da ideje za rešenje. U jednakim vremenskim intervalima, u ovom slučaju – 10 minuta, učesnici su prelazili za druge stolove, pri čemu je za svakim stolom ostao po jedan domaćin, koji je sumirao informacije iz prethodnog razgovora i zapisivao ideje nove grupe. Na kraju svakog događaja, domaćini stola su predstavili rezime. Mnoge od tema su bile vizuelno atraktivno opisane.

 

Događaj 11
Učešće: Događaj je okupio 118 učesnika, od kojih 107 iz grada Plevena (Bugarska), 2 iz Praga (Češka), 1 iz Atine (Grčka) (onlajn), 1 iz Drezdena (Nemačka) (onlajn ), 1 iz Vilnjusa (Litvanija), 2 iz Granade (Španija), 2 iz Novog Sada (Srbija), 2 iz Lođa (Poljska).

 

Lokacija/Datum: Događaj je održan u Plevenu (Bugarska) 28. oktobra 2022.

 

Kratak opis: Veliki završni forum projekta – MEĐUNARODNA KONFERENCIJA uz učešće svih organizacija iz konzorcijuma održan je u Plevenu, u konferencijskoj sali hotela Rostov.

 

Organizator – Fondacija savremenih medija Pleven.

Prisutni su bili učesnici tribina „Pouke iz krize“, mladi, nastavnici, javne ličnosti, novinari. Udruženje studenata medicine u Bugarskoj bilo je snažno zastupljeno, uglavnom su bili prisutni strani studenti Medicinskog univerziteta u Plevenu.

 

U prezentaciji koju je pripremio koordinator projekta opisano je šta je urađeno proteklih meseci. Diskusije i zaključci iz Vorld Cafe-a, organizovanog u 6 škola, predstavljeni su u video filmu. Sve ilustracijske table iz Vorld Cafe-a bile su izložene kao pozadina u međunarodnoj konferencijskoj sali. U prezentacijama, partneri su podelili svoje doprinose, ističući zaključke debata i priče koje su pripremili za onlajn brošuru PRIČE O DOBROTI na engleskom jeziku.

 

Partner iz Atine se uključio onlajn, pošto je 28. oktobar državni praznik Grčke, pa je publika pored pozdrava čula i grčku himnu.

TED predavanje Bila Gejtsa „Možemo učiniti COVID-19 poslednjom pandemijom“ pratilo se sa velikom pažnjom. U nastavku diskusije učestvovali su predstavnici Udruženja studenata medicine u Bugarskoj, nevladinog sektora, Bugarske vazduhoplovne akademije „Georgi Benkovski“ – Dolna Mitropolija i škola domaćina Vorld Cafe-a.

 

Učesnici su se ujedinili oko opšteg zaključka rada na projektu – COVID može značiti brigu, razum, vrednosti, jedinstvo, solidarnost. Od svih naglasaka u partnerskim debatama i idejama mladih, pripremljen je dokument sa preporukama Evropskoj komisiji za postupanje u slučaju krize. Dopunjen je predlozima iznetim na konferenciji.