MEDIA TALKS

Sloboda medija kao ljudsko pravo – studija slučaja posvećenosti Švedske slobodi izražavanja i njenim naporima u Srbiji

 

U svetlu sve većih izazova koje predstavljaju dezinformacije i propaganda, uloga diplomata postaje najvažnija u promovisanju transparentnosti, demokratije i ljudskih prava.

 

U svetlu sve većih izazova koje predstavljaju dezinformacije i propaganda, uloga diplomata postaje najvažnija u promovisanju transparentnosti, demokratije i ljudskih prava. Ambasadorka Švedske u Beogradu Anika Ben David, koja je ranije bila i ambasadorka za ljudska prava i vladavinu prava u Švedskoj, ističe važnost podržavanja osnovnih vrednosti, kao što su demokratija, sloboda i vladavina prava.

 

Anika Ben David održala je predavanje u okviru projekta MediaTalks 2023 u Novom Sadu u četvrtak, 09. novembra 2023. Njeno predavanje je bilo fokusirano na problem dezinformacija u javnom dijalogu, posebno ističući Švedsku perspektivu i njene napore u Srbiji u borbi protiv ovih oblika hibridnog ratovanja. Ben David naglašava vezu između dezinformacija i slobode izražavanja, prava koje pripada svakom pojedincu bez obzira na nacionalnost ili poreklo, kako to definiše Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine.

 

 

 

 

Ambasadorka je istakla da se Švedska aktivno bavi slobodom izražavanja kroz svoje zakonodavstvo i institucije, pridržavajući se principa iz Deklaracije o ljudskim pravima. Ipak, diplomatski napori Švedske u Srbiji suočavaju se sa izazovima, uključujući rastuću polarizaciju, nazadovanje demokratije i smanjenje broja organizacija civilnog društva. Švedska ambasada u Srbiji podržava zemlje Zapadnog Balkana, težeći njihovoj integraciji u Evropsku uniju i promovisanju vrednosti poput transparentnosti i rodne ravnopravnosti.

 

Gospođa Ben David je ukazala na sukobe koji mogu biti potpomognuti kampanjama dezinformacija. Poput kampanje dezinformacija koja je uticala na rusku invaziju na Ukrajinu 2022. godine, pre koje je ruska propaganda širila dezinfromacije o nacističkom ukrajinskom režimu – očigledno lažnoj infromaciji, ali učinkovitoj u smislu da određeni broj ruske populacije veruje da je sa ovim preduslovom, invazija na Ukrajinu opravdana.

 

Takođe, ambasadorka je istakla i sukob između Izraela i Gaze kao još jedno žarište širenja dezinformacija i polarizacije.

 

U protekle dve godine, Švedska se suočila s kampanjama dezinformacija koje su došle iz drugih zemalja. Njene Službe za zaštitu dece bile su izložene optužbama o kidnapovanju muslimanske dece i njihovom prisilnom preobraćenju u hrišćanstvo, zajedno s drugim skandalima koji su uključivali javno spaljivanje Kurana. Ove akcije nisu samo imale za cilj da dovedu u pitanje ugled Švedske na međunarodnom nivou, već su takođe ugrozile unutrašnju bezbednost zemlje, dovodeći do porasta terorističkih aktivnosti od početka ovih kampanja dezinformacija.

 

Društveni mediji igraju ključnu ulogu u širenju dezinformacija, a švedska pozicija se ističe po tome što većina švedske omladine najviše veruje tradicionalnim medijima. Nasuprot tome, situacija u Srbiji, prema nedavnom istraživanju CRTA-e, pokazuje da se većina mladih u Srbiji informiše putem društvenih mreža.

 

 

 

Ambasadorka je naglasila važnost medijske pismenosti, kritičkog razmišljanja i budnosti kao suštinskih alata za suočavanje sa izazovima medijskog pejzaža prepunog dezinformacija. U dužem vremenskom okviru, Švedska se obavezala da podrži Srbiju na putu ka članstvu u EU, fokusirajući se na ekološke inicijative, novinarstvo, vladavinu prava i rodnu ravnopravnost. Uz sve izazove, ova posvećenost odražava težnju ka zajedničkom prosperitetu obe nacije.

 

Projekat MediaTalks 2023 se bavi različitim temama koje se tiču medija, posebno prilagođenim mladima. Naredna dva predavanja u sklopu projekta planirana su u Nišu pod temom „Veštačka inteligencija u redakcijama“ i održaće se 16. novembra na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dok će predavanje u Beogradu pod nazivom „Pristupačno informisanje za osobe sa nekim stepenom oštećenja vida“ biti održano 23. novembar na Fakultetu dramskih umetnosti.

 

Pokrovitelji projekta su Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodine i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, u saradnji sa Ambasadom Švedske u Beogradu.

 

Saopštenje sačinio Aradi Vladimir Huba

Foto: Heror Media Pont