MEDIA TALKS, SLIDER SRB

Veštačka inteligencija u redakciji

 

Pretpostavljam da će mladi novinari biti upravo oni koji će definitivno uneti nove tehnologije u svakodnevni redakcijski život.

 

Veštačka inteligencija je dominantna tema u javnosti ove godine i prirodno je da smo joj posvetili pažnju u okviru projekta Media Talks ’23, posmatrajući njenu ulogu u medijskoj sferi, odnosno, u redakcijama. Naš sagovornik je Pavle Zlatić, Senior Technical Lead for Digital Development na projektu Mediji.Inovacije, IREX.

 

  • Možete li kratko podeliti sa nama vaše iskustvo u medijima i način na koji ste počeli da integrišete veštačku inteligenciju (VI) u vaš rad? Zašto je tema veštačke inteligencije relevantna danas?

 

Pavle Zlatić: Tema VI je relevantna u svakoj savremenoj grani privrede već duže vreme, ali je posle skoro godinu dana veoma vidljivih dometa generativne veštačke inteligencije kroz lako upotrebljive i javno dostupne modele kao što su ChatGPT ili Midjourney sa pravom u žiži i medijske industrije.

 

Iako ne radim trenutno u mediju, sarađujem sa nizom nezavisnih, digitalnih redakcija širom Srbije i sa njima zajedno radimo na implementaciji VI kroz projekat Mediji.Inovacije čiji sam deo. Što se konkretno mog posla, ali i svakodnevnog života, tiče – veštačka inteligencija je njihov deo pre svega u obliku ličnog asistenta u džepu, koji mi pomaže da budem efikasniji I izbegnem dosadne pešačke radnje.

 

  • Veštačka inteligencija (VI) se sve više integriše u redakcije i postaje deo medija, pomažući im u različitim poslovima. Možete li objasniti na koje se sve načine VI koristi u produkciji vesti i njenoj distribuciji? Kakav ovo uticaj ima na medijsku industriju?

 

Pavle Zlatić: Generativna veštačka inteligencija trenutno je u apsolutnom fokusu, ali vredi reći da ona zbog “hajpa” zaklanja ostale primene VI u medijskoj industriji, od kojih se mnoge koriste odavno – neke su analiza podataka, detektovanje trendova i optimizovanje procesa u redakciji.

Jasno je da će upotreba jezičkih modela kao što je ChatGPT veoma brzo uticati na to da se ubrzaju, olakšaju i transformišu i produkcija, distribucija, promocija i monetizacija sadržaja, ali – ne manje važno – i način konzumacije medijskog sadržaja. Kao i ranije, kod svake velike promene mediji će morati da se prilagode novim okolnostima – tako je bilo i posle pojave interneta, pametnih telefona, društvenih mreža…

 

  • Kada se govori o VI, neminovno je pomenuti etičnost njenog korišćenja i negativne posledice koje ona može da uzrokuje u medijskom okruženju, pogotovo kada se koristi za kreiranje sadržaja. Koje je Vaše stanovište povodom etičnosti korišćenja VI?

 

Svetski mediji se već 12 meseci bave ovim pitanjem i najveći mediji su u više navrata objavljivali smernice, uputstva i stavove vezane za upotrebu VI u radu medija.

Iz ugla redakcije i publike, mnogo pažnje se usmerava ka transparentnosti, odnosno jasnom naznačavanju da su određeni sadržaji napravljeni pomoću VI. Mislim da će se ta potreba vremenom smanjivati, kako se tehnologija bude integrisala u svakodnevni život “običnog čoveka”, ali je svakako važno da se upotrebom generativne VI ne izgubi iz vida da je odgovornost medija i urednika da objavljuju tačne, proverene informacije – bez obzira da li je na kraju enter pritisnuo čovek ili robot.

Što se neetičnog korišćenja VI, kao i kod svake druge tehnologije, biće onih koji će je zloupotrebljavati – bilo to unutar ili van medijske industrije. Na odgovornim medijima je da se trude da tehnologiju koriste u javnom interesu.

 

  • VI automatizuje mnoge poslove u radakciji. Kako mladi novinari da se prilagode ovim novim potrebama, koje veštine su im potrebne da se ostvare u novim redakcijama koje se koriste veštačkom inteligencijom?

 

Pavle Zlatić: Pretpostavljam da će mladi novinari biti upravo oni koji će definitivno uneti nove tehnologije u svakodnevni redakcijski život. Dok je meni “magično” to što VI može da generiše realističnu sliku iz jednog prompta, novim generacijama će to vrlo brzo biti sasvim normalno. Prosto, svaka generacija ima svoje tehnologije i veštine, a na starijima je da ih što pre private i prilagode se na promenu.

 

  • Poverenje publike je veoma važno za jedan medij. Šta je potrebno da mediji koji koriste VI urade povodom održavanja poverenja publike i, u krajnjem slučaju svoj kredibilitet u izveštavanju?

 

Pavle Zlatić: Kao što sam rekao, pitanje transparentnosti je trenutno važno, ali osnove i dalje ostaju iste – poverenje se stiče nezavisno od korišćenja tehnologije, a ako su informacije koje se objavljuju tačne, proverene i u javnom interesu, to direktno utiče na kredibilitet. VI tu ne menja ništa.

 

  • Povodom projekta MediaTalks 2023, koji bi ste savet dali mladim ljudima koje zanima VI i novinarstvo?

 

Da budu radoznali i prigrle nove tehnologije što pre, ali da se i dalje upravljaju “starim” principima

 

Predavanje ,,Veštačka inteligencija u redakciji“ koje drži Pavle Zlatić, Senior Technical Lead for Digital Development na projektu Mediji.Inovacije, IREX,  održava se u četvrtak, 16. novembra 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.

 

Razgovor vodio Aradi Vladimir Huba

 

Pokrovitelji projekta su Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodine i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, u saradnji sa Ambasadom Švedske u Beogradu.